28 november 2016 Haarlemse Damclub-Enkhuizer Damclub 2-6

Fabian Snijder     (1134) – Nico Leemberg     (1073) 1 – 1 
Paul Smit          (1013) - Hans van der Veen (1056) 0 – 2 
Rob v.d. Klashorsdt (918) - Cor Westerveld    (1173) 0 – 2 
Dimitri Otto        (877) - Peter Noé          (954) 1 – 1 

1.Fabian Snijder – Nico Leemberg
IMG 3518
Nico zelf zegt dat er over zijn partij niet veel op te merken is. En inderdaad, het is een tactisch spelletje waarbij geen van beiden grote risico’s neemt.

1. 32-28  20-25;  2. 37-32  15-20;  3. 41-37  10-15;  4. 46-41  5-10;  5. 34-30  25x34;  6. 39x30  20-25;  7. 44-39  25x34;  8. 39x30  17-22;  9. 28x17  11x22;  10. 30-25  7-11;  11. 50-44  1-7;  12. 44-39  19-23;  13. 32-28  23x32;  14. 37x17  11x22;  15. 39-34  14-19;  16. 34-30  10-14;  17. 41-37  16-21;  18. 37-32  21-26;  19. 32-27  26x37;  20. 42x31  19-23;  21. 31-26  22x31;  22. 36x27  14-19;  23. 38-32  12-17;  24. 43-38  7-11;  25. 49-43  17-22;  26. 47-41  22x31;  27. 26x37 
bhdc edcEven een diagram voor de tussenstand. Zwart heeft het centrum en lijkt daardoor iets sterker te staan, te meer daar aan beide flanken voor verdediging is gezorgd.


27. - - - 15-20;  28. 25x14  9x20;  29. 30-24  20x29;  30. 33x24  19x30;  31. 35x24  11-17; 

Ik dacht 12-17 of 4-10.


32. 40-34  6-11;  33. 45-40  17-22;  34. 24-20  8-12;  35. 43-39  11-17;  36. 39-33  17-21;  37. 48-43  22-28;  38. 33x22  18x27;  39. 43-39  12-18;  40. 39-33  18-22;  41. 40-35  2-8;  42. 35-30  13-19;  43. 30-25  8-13;  44. 34-30  3-9;  45. 30-24  19x30;  46. 25x34  13-19;  47. 41-36  9-14;  48. 20x09  4x13;  49. 37-31

ahdc edcZou het nu toch nog interessant worden?
Zwart speelde 

49. - - -  21-26;  50. 32x21  26x37;  51. 33-29  13-18 en er werd tot remise besloten, ook al omdat de strijd al beslist was.

In de diagramstand levert 19-24 ook niet meer dan remise op doordat wit zichzelf een vrije zet kan verwerven: 33-29, 31-26.
Op 13-18 volgt natuurlijk 31-26 en winst voor wit. Resteert de mogelijkheid 22-28, maar ook dat verliest: 33x22, 31-26.
Had de witspeler er dan meer uit kunnen halen? In plaats van 37-31 zal hij ook 34-30 hebben overwogen, zwart 13-18 en dan toch maar 37-31  21-26,  32x21  26x37 en ook dit loopt uit op remise. Conclusie: Nico heeft een solide partij gespeeld en daarmee duidelijk het clubbelang gediend.


2.Hans van der Veen – Paul Smit
IMG 3513
1. 33-28  17-22;  2. 28x17  11x22;  3. 31-26  6-11;  4. 37-31  11-17;  5. 32-27,
baat het niet, dan schaadt het niet;
7-11;  6. 38-33  1-7.
Daar heb ik niets op tegen!
7. 42-38  20-25;  8. 47-42  14-20;  9. 41-37  10-14;  10. 46-41  5-10;  11. 37-32  19-23.
Nu staat wit voor de keus: wegruilen, of maar toestaan dat de hekstelling wordt afgebroken. Voordat je gaat ruilen, zul je echter wel behoorlijk moeten rekenen en dan blijkt dat wit tempo’s tekort komt. Dus toestaan.

12. 41-37  23-29, blijkt inderdaad de beste voor zwart; 13. 33x24  20x29;  14. 34x23  18x29;  15. 27x18  12x23;  31-27 of 32-27 zal meteen worden weggeruild, dus: 16. 39-33  25-30;  17. 35x24  29x20.

Nu heb ik 31-27 wel overwogen, maar het leek me niks.

18. 44-39  7-12;  19. 50-44  12-18;  20. 40-35  14-19; nu dan maar: 21. 31-2710-14; 22. 37-31  20-24;  23. 44-40  8-12;  24. 33-28  14-20.

1hdc edcBij de volgende zet staat een vraagteken en de stand is de moeite waard.


Op 39-33 zal (of kan) 20-25 volgen. Ik denk dat dit voor beiden dan het beste spel is:  43-39  4-10, 49-44  10-14,  40-34  14-20,  44-40  9-14,  48-43 en er zal een keer wat moeten gebeuren, dus nu dan maar? 24-29,  33x24  20x29,  34-30  25x34,  39x30  2-7,  27-22  18x27,  31x22   16-21 anders is hij te laat, 42-37  3-9, 30-25  omdat er niet veel anders is,  15-20,    40-34  29x40,  35x44 (maar of ik die gedaan had?)  12-18, 37-31  18x27,  31x22  23-29  (omdat op 7-12 volgt 32-27 met doorbraak), 44-39  (op 36-31  20-24,  31-27  29-34, 27x16  7-12 en remise)  7-12,

39-33  29-34 en dan moet het toch maar gebeuren: 32-27, 33-29 en wel voordeel voor wit, maar geen winst. Ik kwam tot een eindspel van 5 (wit) tegen 3. 

Ja, als je steeds de beste zetten doet, is elke partij remise, maar in deze zitten nogal wat valkuilen waar best eens een van de twee in zou kunnen tuimelen. Ik word te oud voor dit soort moeilijkdoenerij. Terug naar de partij.

25. 27-22  18x27;  26. 31x22  23-29. Er dreigde 22-18, 43-39, maar dat levert slechts een gelijke stand op. Maar er was ook een andere dreiging, namelijk 32-27 en een goedkope doorbraak. Wit heeft daarna rustig de tijd om dam te halen als het hem voegt. Speelt wit nu 39-34, dan volgt 29-33. Wel goed is 42-37 omdat op 29-33, 43-39 volgt, met schijfwinst voor wit. De tekstzet is minder goed

27. 40-34  29x40;  28. 35x44  2-8;  29. 42-37  24-30;  30. 28-23  19x28;31. 22x33  12-18 (13-18 is verboden);  32. 37-31  4-10;  33. 32-27 (beter is misschien wel 44-40)  10-14;  34. 38-32  14-19;  35. 44-40  18-23; 36. 43-38  8-12;  37. 48-43  20-24;  38. 27-21  16x27;  39. 32x21

Wie wil winnen, zal moeten aanvallen en als zwart nu ruilt, kunnen we misschien met extra materiaal de korte vleugel aanvallen.

39. - - -  13-18;  40. 21-16  9-13;  41.  16x7  12x1;  42. 40-35  15-20.

Na 33-28 wordt het remise.

43. 49-44  20-25;  Jammer dat er nog eentje op veld 3 staat. 

44. 44-40  3-8; Nu is misschien 33-28 wel het best geweest.

45. 40-34  8-12;  46. 33-28  23x32;  47. 38x27  19-23. Je voelt de partij als droog zand tussen de vingers door glippen. Gelukkig staat dat blokje op rechts nog onwrikbaar.

48. 27-21  1-7;  49. 43-38  18-22;  50. 31-27  22x31;  51. 36x27  13-18;  52.38-32


2hdc edcZwart moet nu 7-11, waarop (A) 32-28  23x32,  27x38  11-16,  38-33  16x27,  34-29  27-32 en ik had op de teruygweg in de kofferbak mogen zitten. Of (B:) 21-16  17-22,  16x7  12x1 !!, 45-40  22x31, 26x37 en dat ziet er al even beroerd uit.

Maar zoals het gelukdammers vaker overkomt: de witspeler kreeg sint-nicolaasneigingen en speelde

52.  - - -  17-22. Waarop ik meteen toehapte, 53.  21-17  22x11;  54. 32-28  23x21;  55. 26x8  18-22;  56. 8-3  22-27;  57. 3-14 en nogmaals gaf zwart zijn volledige medewerking: 11-17 en gaf het onmiddellijk op.

Speelt hij in plaats van 11-17 nu eens 11-16, dan zal het nog een hele klus worden:

14-37  7-11,  37-42  27-32,  42x15  32-37,  35x24. Op 37-41 komt nu 15-10 en winst; op 37-42 komt 24-20 en ook winst. Dus eerst maar even 16-21, 24-19    

37-41,  19-14  41-46,  14-9  11-16,  9-4  46-28,  en ik had met naspelen 85 

zetten nodig, maar uiteindelijk toch met winst voor wit.

3.Rob van de Klashorst – Cor Westerveld    0 – 2 
IMG 3508
1. 34-30  17-22;  2. 32-27  19-23;  3. 37-32  14-19;  4. 31-26  22x31;  5. 26x37. De ruil viel te verwachten.

5. - - - 10-14;  6. 30-25  11-17;  7. 33-29  23x34;  8. 39x30 (ruil 2)  6-11;  9. 44-39  16-21;  10. 39-34  21-26;  11. 50-44  1-6;  12. 44-39  11-16;  13. 39-33  17-22;  14. 32-27  22x31;  15. 36x27 (ruil 3)  18-23;  16. 34-29  23x34;  17. 30x39 (ruil 4) 19-23;  18. 33-29  23x34;  19. 39x30 (ruil 5)  5-10;  20. 43-39  

6-11;  21. 39-34  20-24;  22. 30x19  14x23, een poging om verder vereenvoudigen te voorkomen.

23. 34-30  10-14;  24. 38-33  12-18;  25. 33-29  23x34;  26. 30x39, dus toch nóg een keer. Dit is dammen zoals ze vroeger wel deden: ruilen, ruilen, punten delen en klaverjassen in het voorcafé. Probeer daar maar eens iets leuks tegen op te bouwen. Goed bekeken trouwens, in dit geval van de witspeler.

26. - - - 13-19;  27. 40-34  8-12;  28. 34-30  15-20. Anders zou zeker 30-24x34 zijn gevolgd.

29. 39-33  20-24;  30. 42-38  11-17;  31. 37-32  2-8;  32. 27-21  16x27;  33. 32x21  18-23;  34. 21-16  17-22;  35. 47-42  12-18;  36. 49-43  8-12; Er komt een beetje tekening in de strijd en langzaamaan komt zwart licht op voordeel.

37. 41-37  23-28;  38. 46-41  28x39;  39. 43x34  9-13

Tijd voor een diagram:

3hdc edcKan 38-33? Dat moet u maar eens uitproberen. Na 14-10, 18x36, 26-31 haalt zwart wel een dam, maar die kost wel erg veel hout. Wellicht is de beste zet voor zwart daarom wel 22-28x27 en wit raakt nog meer van zijn centrum kwijt. Veel leuker is 18-23, maar gegarandeerd dat wit dan weer ruilt met 34-29 of eerst zelfs 33-28.

De partij:

40. 41-36  3-8  om 38-33 te verhinderen;  41. 34-29  24x33;  42. 38x29  19-23;

43. 42-38  23x34;  44. 30x39  12-17, dat is louter loeren op een zetje, 18-23 ligt veel meer voor de hand. En wit tuint erin. Hij had nu 39-33 moeten spelen, maar zo ging het:

45. 38-32  14-20;  46. 25x15  4-10;  47. 14x5  18-23;  48. 5x28  22x44 en na 49. 32-27  44-50;  50. 37-32  26-31 was de strijd gestreden.

4. Peter Noé - Dimitri Otto   1 – 1 
IMG 3514

1. 33-28  18-22;  2. 38-33  12-18;  3. 34-30  20-25;  4. 31-26  24x34;  5. 39x30  7-12;  6. 44-39  14-20;  7. 37-31  1-7;  8. 31-27  22x31;  9. 26x37  10-14;  10. 42-38  16-21;  11. 47-42  21-26;  12. 36-31  11-16;  13. 41-36  20-25;14. 50-45  25x34;  15. 39x30  7-11.

Wit heeft fraai kans gezien het centrum te bezetten.

16. 30-25  17-21;  17. 44-39  12-17;  18. 40-34  17-22;  19. 28x17  11x22;20. 49-44  2-7;  21. 3-28  22x33;  22. 39x28  7-11;  23. 31-27  18-23;24. 34-30  15-20;  25. 27-22  5-10.

De stand is bijna symmetrisch: op de lange vleugel heeft wit tgwee tempo’s winst en op de korte kiest hij straks voor het centrum. Ik durf niet te zeggen wat beter is.

26. 44-39  10-15;  27. 39-33  20-24;  

Nu moeten er toch tempo’s worden geteld en ik denk dat dan zal blijken dat wit het beste kan ruilen met 33-29. Om begrijpelijke redenen had hij daar nog geen zin in:

28. 43-39  14-20;  29. 25x14  9x20;  30. 39-34  24-29. Eerst maar eens 4-9? Wit zal de ruil 33-29 wel uit zijn hoofd laten vanwege 21-27 met een gelijke stand tot resultaat, maar voordeel voor wit. Kiest hij voor 30-25 dan is het na 24-30 snel remise-achtig

31. 33x24  20x40;  32. 45x34  4-9;  

Diagram!

4hdc edc33. 30-25  11-17;  34. 22x11  6x17;  35. 36-31  13-18;

De dam met 28-22, 37-31, 38-33, 35x2 zal wel te duur zijn.

36. 31-27  8-13;  37. 38-33  17-22;  38.  28x17  21x12;  Het gat op 38 zal even dicht moeten, anders volgt er een dammetje:  39. 42-38  9-14;  met een nieuwe dreiging, dus: 40. 34-30  15-20;  41. 48-43  20-24;  42. 33-28  24-29;  43. 46-41 en tot remise besloten. Dat willen we weten:
5hdc edc

Ik denk dat wit wel zijn beste zetten heeft gespeeld en de vraag is hoe het nu verder moet. In de wandelgangen werd over een doorbraakmogelijkheid gesproken, maar hoe dan wel? Zwart moet eerst en heeft weinig keus: 16-21,  27x16  12-17 en het enige wat erop zit is 28-22  17x28;  nog maar één: 30-24  29x20,  41-36  19-24,  16-11  28-33,  38x29  24x33,  32-27  20-24,  11-7  23-29,  haalt wit nu een dam dan zal het met een plakker wel remise zijn, aarzelt hij met het halen van een dam, dan kan zwart zich nog beter formeren en valt er ook niks meer uit te halen dan remise.

Wie in de diagranstand nog winstkansen ziet, mag roepen.

10 november 2016 Spel Na Arbeid 3 – Enkhuizer Damclub 1 1 – 7

Exupery Mwenedata – Cor Westerveld    0-2

1. 32-28  18-23;  2. 34-29  23x32;  3. 37x28  12-18;  4. 41-37  7-12;  5. 37-32  20-25;  6. 42-37   1-7;  7. 47-42  17-21;  8. 31-26  14-20;  9. 26x17  11x22;  10. 28x17  12x21;  11. 29-24  20x29;  12. 33x24  19x30. 

Wit durft.

13. 35x24  10-14;  14. 46-41  21-26;  15. 36-31  18-22; 

Flits geeft hier een aardige, zij het tamelijk gezochte variant: als zwart 18-23 speelt, dan:  40-34  5-10;  45-40  7-12; 50-45  12-18;  41-36  6-11;  38-33  14-19;  34-30  25x34;  39x30. Waarna zwart met 23-29 een schijf gaat winnen.
We vervolgen:

16. 24-20  15x24;  17. 32-28  22x33;  18. 38x20  6-11;  19. 31-27  11-17;  20. 43-38  8-12;  21. 39-33  13-18;  22. 49-43  17-22;  23. 41-36  22x31;  24. 36x27  3-8;  25. 37-31  26x37;  26. 42x31. 

Met al dat geruil – na 25 zetten al 18 schijven van het bord – komt de lange vleugel van wit er benard uit te zien.

26.  - - -  12-17;  27. 44-39  08-12;  28. 50-44  05-10;  29. 40-34  14-19;
 30. 20-15  10-14;  31. 45-40  9-13;  32. 40-35  19-23;  33. 48-42  17-21;

daar komt de aanval al en wit trapt erin.

34. 31-26  21x32;  35. 38x27  14-20.

De stand na 33. 17-21:

sna3 edc image1Met 33-28 verliest wit een schijf: 23x32,  31-26  13-19 enz. Na  34-30 krijgt zwart een dam: 25x34,  39x30  21x32,  38x27  16-21 enz. Het enige speelbare lijkt 34. 33-29  21x32;  35. 38x27 en bijvoorbeeld 23-28; 36. 29-24  12-17;  37. 31-26  2-8;  38. 43-38  7-11;  39. 44-40  18-23;  40. 24-20  14-19;  41. 27-22 en goed beschouwd is er voor wit nog geen vuiltje aan de lucht, alleen zal het wel wat tijd kosten om het allemaal uit te rekenen.........
Flits geeft nog een tweede mogelijkheid: 34-29  21x32;   38x27  23x34;  39x30  25x34;  44-39  12-17;  39x30  13-19;  33-28  7-12; 42-38  2-7;   31-26  18-22;   27x18  12x32;   38x27 en ook nu blijft de stand in evenwicht en het lijkt ook op remise uit te draaien.

Nico Leemberg – Pepijn Folgers    2-0
1. 34-29  19-24;  2. 32-28  14-19;  3. 40-34  20-25;  4. 29x20  25x14; 5. 45-40  18-23;  6. 37-32  17-21;  7. 35-30  15-20;  8. 30-25  10-15; 9. 50-45  20-24;  10. 34-29  23x34;  11. 40x20  15x24;  12. 41-37  12-18; 13. 28-22  18x27;  14. 31x22  5-10;  15. 22-18  13x22;  16. 33-29  24x33;  17. 39x26.

Dat is wel een heel gemakkelijke schijfwinst. Flits geeft aan:  14. - - - 21-26;  36-31 5-10; 46-41 11-17;  22x11 6x17; 31-27  7-12 en niets aan de hand.

17. - - -   10-15;  18. 46-41  8-13;  19. 44-39  19-24;  20. 39-33  14-20;
 21. 25x14  9x20;  22. 32-28  20-25;  23. 37-32  3-8;  24. 41-37  4-9;  25. 37-31  9-14;  26. 32-27  13-19;  27. 43-39  7-12;  28. 39-34  12-17; 29. 38-32  1-7;  30. 42-38  7-12;  31. 47-42  24-30;  32. 49-43  30x39; 33. 43x34  14-20;  34. 45-40  2-7.

Het aantal bedreigingen neemt toe, maar zwart weet zich nog staande te houden.

35. 48-43  19-24.

Een diagram, want het wordt toch nog interessant.

sna3 edc image2Flits geeft de voorkeur aan 20-24 om een beetje grip op het centrum te houden, maar na  27-21 16x27;  32x21  24-30;  43-39 30-35;   38-32  35x44;   39x50  15-20;   42-38  20-24;   50-45  17-22;   28x17 11x22;   34-29  12-18;   29x20  25x14;   31-27  22x31;   36x27 is het ook over voor zwart. 

36. 27-21  16x27;  37. 31x22  17-21; 


Flits wil het blok op de korte vleugel handhaven en speelt:  24-30;  43-39  30-35; 32-27  35x44;   39x50  8-13;   27-21  13-19;   33-29  19-23;   28x19  17x28; 19-13  20-24;   29x20  25x14;  42-37. Vervolgens heeft zwart alleen nog schijf 15 om te spelen, maar na 15-20;  34-30 is de partij afgelopen. 

38. 26x17  12x21;  39. 33-29


Flits gaat nu de schijf vóór weggeven:  32-27  21x23;  33-29  24x33;   38x18  20-24; 40-35  15-20  (omdat 11-16 niet kan wegens 22-17, maar dit heeft toch ook weinig zin);  42-37  11-16;  22-17  16-21;   17x26  6-11;   26-21  24-29;  34x23  20-24; 21-16.

39.  - - - 24x33;  40. 38x29  20-24;  41. 29x20  15x24; 


Ik denk dat ik de voorkeur zou geven aan 25x14 en Flits doet dat ook. Zwart kan het zijn tegenstander dan nog aardig moeilijk maken: 40-35  11-16;   43-39  6-11;   42-38  7-12;  35-30  8-13;   28-23  15-20;    34-29  12-18; 23x12  11-17;  22x11  16x18.

42. 40-35  8-13;

Ik zou daar ook voor hebben gekozen, maar vreemd genoeg lijkt 11-16 kansrijker: 43-38  7-11;  22-18  8-12;  18x7  11x2;  28-23  2-8; enz.

43. 43-38  7-12;  

Laten we toch nog maar eens naar de stand kijken:

sna3 edc image3Je zou denken dat in plaats van het gespeelde 7-12, hier 13-19 verplicht is, en Flits geeft dan ook aan:  22-18  11-16;  42-37  6-11;   28-23  19x28;   32x23  21-26;   18-13  11-17  (Ik zou dan zeggen 7-12 ....);  36-31 en dan mogen we het zelf verder uitzoeken. Ik zou na 13-19 eerder denken aan 34-29x29 en zwart is gedwongen terug te ruilen, waarna het toch wel aardig bekeken is.

De volgende zet is verrassend, maar sterk

44. 34-29  24x33;  45. 38x29  12-18

en zwart trapt andermaal in een eenvoudig zetje. 

46. 42-38  18x27;  47. 35-30  25x23;  48. 28x08  11-16;  49. 08-2   6-11;  50. 2-19  11-17;  51. 19-28 

en zwart doet wat hij al veel eerder had kunnen doen. 2-0.

Kon hij nog anders? Flits geeft op de 45ste zet: 12-17 (waarom niet 11-17x7?);  36-31  21-26;  31-27  13-18;   22x13  17-22;  27x18  26-31;   13-9  11-16; 9-4  31-36;   42-37  16-21;   18-13  en daar blijft het bij. Voor het geval u nog mocht denken dat zwart remise maakt:  zwart 21-26; 28-22  26-31;  37x26; 36-41;  4-15 en zwart kan geen dam halen. Op 6-11 volgt 22-17 en 32-28. Op 25-30;  35x24  6-11 volgt 22-17 en 32-27.

Jan Bravenboer – Peter Noé   1-1
1. 32-28  18-23;  2. 34-29  23x32;  3. 37x28  17-21;  4. 39-34  21-26; 5. 44-39  26x37;  6. 41x32  12-18;  7. 29-24  20x29;  8. 34x12  7x18; 9. 36-31  14-20;  10. 46-41  10-14;  11. 41-36  5-10;  12. 32-27  1-7; 13. 39-34  7-12;  14. 38-32  20-24;  15. 43-38  15-20;  16. 34-30  18-23; 17. 30-25  12-18;  18. 40-34  10-15;  19. 34-30  24-29;  20. 33x24  20x29; 21. 50-44.  

Meteen maae een diagram er tegenaan.

sna3 edc image4De beste zet volgens Flits is nu  11-17, waarop 27-22  18x27;   31x11  6x17;   36-31  13-18;   31-27  8-13;   27-22  18x27;   32x12  23x43;   49x38  19-23; 38-33  29x38;   42x33. Die witte voorpost wordt direct niet weggeslagen, maar of ik voor deze variant veel zou voelen, hoeft u me niet te vragen. Zo ging het:

21. - - -  2-7;  22. 42-37  

Sterker lijkt me  38-33  29x38;   42x33  met op 23-29;   33x24  18-23;   49-43 14-20;   25x14  9x29;   43-38  4-9;    48-43  7-12;   44-40  9-14;   43-39  en licht voordeel voor wit.

22. - - -  7-12; 

Hier lijkt zwart beter  18-22  te kunnen spelen:  28x17  11x22;  27x18  13x22; met eventueel  44-39  7-12;   47-42  12-18;   31-27  22x31;   37x26  8-13;   49-43  14-20;   25x14  19x10. De voorpost aanvallen heeft geen zin omdat zwart er vaker achter kan lopen, dus nu licht voordeel voor zwart. 

23. 48-43  

Laten we nog maar een diagram maken..

sna3 edc image5Die aandacht vraag ik omdat mijn computerprogramma wil dat zwart een schijf offert: 29-34;  30x39  14-20;  25x14  9x20. Ik zou niet zo maar een schijf cadeau geven, maar pas op wat er dreigt! 
Peter besloot tot 12-17, waarna wit een vier om vier ruilde. Hij had  ook 38-33 en 30-24 kunnen doen, met na 28x10 gedwongen 9-14, 35x24!!  14x5, 24-19, 27-21 en het is afgelopen.
Waren er dan echt geen betere kansen voor zwart? Op 11-17 gebeurt hetzefde grapje. Dan blijft alleen nog 4-10 over, maar dát is toch ook geen lekkertje. Bijvoorbeeld 47-42 en nu volgt op 11-17 of 12-17 geen vier om vier, maar een drie om vier.

Laten we de partij vervolgen:

23. - - -  12-17;  24. 28-22 

Flits kiest voor de schijndoorbraak. Voordat ik de Flits-opmerkingen van Nico kreeg, had ik zelf deze mogelijkheid al afgewogen en afgekeurd, maar laat ons eens zien: 38-33  29x38;   30-24  19x30;   28x10  17-21 (op 9-14 komt 35x24  14x5;  24-19 13x24;  27-21 en een dam voor wit! Om deze zet alleen al is de variant de moeite waard) 35x24  18-23 (*A)  en nu de verrassing: 47-42  38x47;   45-40  47x20;   25x14  9x20;   27-22  8-12;   .22-18  13x22;   10-5  21-27; 5x8  3x12;   31x22 en een schijf winst voor wit! Bij (*A) dan maar 9-14? Dan kan zwart het meteen wel opgeven.
Maar eerst komt nog de combinatie die door beide spelers belangrijker werd geacht dan hij was:

24. - - - 17x28;  25. 27-21  16x27;  26. 31x24  14-20;

Meteen weghalen dat ding en de stand gelijk houden, lijkt de beste remedie, maar je kunt ook eerst 8-12 spelen, met bijvoorbeeld 44-39  23-28;  32x23  18x20;  45-40 20-24 en zwart staat best lekker: 37-32  13-18;  39-33  18-23;   32-28  23x32; 38x27  9-13;  40-34  13-18, enzovoort.
Terug naar de partij:

27. 25x14  9x29;  28. 30-25  

Hier verzuimt wit weer de sterkste mogelijkheid; aanvallen is altijd nog de beste manier van verdedigen: 44-39  29-34;  30-25  4-9;  39x30  15-20;  25x14  9x20 en zwart heeft een schijfwinst.

28.  - - -  4-9;  29. 32-27  15-20;  30. 25x14  9x20;  31. 43-39  20-25;

sna3 edc image632. 44-40.

En hier stopt de notatie, moet er dus tot remise zijn besloten. Of die 44-40 wel zo goed is, mogen we ons afvragen. Beter lijkt bijvoorbeeld eerst: 39-33  19-24;   44-40  11-17;  37-32  24-30;  35x24  29x20;  49-44  20-24; 33-28 24-29;   28x19  13x24;   32-28  8-12.

Een snelle remise, die ik nog niet direct had genomen. Bijvoorbeeld: 29-33;  38x29 gedwongen, 23x43;  49x38 gedwongen,  25-30;  35x24  19x30; 40-35 gedwongen, 30-34, die houdt er twee vast, staat al lekker ver en kan niet worden weggeruild; 36-31  18-23;  37-32 (om 23-29 te verhinderen?)  13-18; 47-41  11-17;  31-26  8-12;  38-33  3-9;  27-21  17-22;  32-27  22x31;  26x37  9-13. Nu dan maar? 33-29  34-39; allebei hardlopen naar dam, maar op weg daarheen zal wit nog een paar schijven moeten offeren. Ik zie dit heel somber in voor wit.
Hans van der Veen – Jan Agra   2-0
1. 33-28  18-22;   2. 38-33  13-18;   3. 43-39  9-13;   4. 49-43  4-9; 5. 31-26  18-23;   6. 37-31  12-18;   7. 31-27 

(Het alternatief is 34-29x29 maar dat leek me nog minder.)

7. - - - 22x34;   8. 26x37  7-12;   9. 37-31  1-7;   10. 41-37  18-22;  11. 46-41

(Waarom toch niet 31-27x27, zoals ik in veel eerdere partijen heb gedaan?)

11. - - -   12-18;   12. 31-26  7-12;   13. 37-31 

sna3 edc image7Een behoorlijke fout, totaal niet doorgerekend, maar hoe gevaarlijk is het? 23-29 met twee mogelijkheden:
A. op 34x23  18x29,  33x24  20x29, 39-33  14-20,  33x24  20x29,  32-27  22x33 en een schijf achter die niet eenvoudig is terug te pakken.
B. op  33x24  20x29,  34x23  22x33,  39x28  18x29 en ook nu komt zwart een schijf voor. Het beste is 35-30  17-21,  26x17  11x33,  40-35  14-20,  44-40  19-24,  30x19  13x24,  40-34  29x40,  38x29  24x33,  35x44 en schijf 33 sneuvelt, waarna het net nog gelijk blijft. Zwart heeft er geen vertrouwen in.

13. - - -  2-7;   14. 31-27  22x31;  15. 26x37  17-21;  16. 33-29  20-24; 17. 29x20  15x24;  18. 34-30  11-17;  19. 30-25  21-27;  20. 32x21  23x32; 21. 37x28  17x26;  22. 41-37  6-11;  23. 37-32  11-17;  24. 39-33  17-22; 25. 28x17  12x21;

Probeer maar eens iets op te bouwen.

26. 44-39  7-12;  27. 33-28  21-27;  28. 32x21  26x17

Dat bedoel ik maar. 

29. 47-41  17-21;  30. 39-33  21-26;  31. 41-37  18-22;  32. 28x17  12x21; 33. 50-44  8-12;  34. 44-39  3-8

Die begrijp ik niet, maar hij geeft in elk geval hoop op meer. Maar wat nu? OP 37-32 komt ongetwijfeld 21-27. Misschien was 33-28 wat geweest en na 12-18  38-323, maar dan zal ook weer 18-22 worden geruild.

35. 40-34  24-30;  36. 35x24  19x30

volgens verwachting.

37. 34-29  30-35;  38. 45-40  35x44;  39. 39x50,

overbodige ruil, tempoverlies.

39. - - - 13-19;  40. 43-39  10-15;  41. 50-45  8-13;  42. 45-40  19-24;  43. 29x20  15x24;  44. 40-35  14-19;  

Nu blijkt de kracht van 8-13 zonder die zet en de noodgeswongen tempo 45-40 was het een achterlopertje geworden met schijfwinst voor wit

45. 38-32  (beter is 33-28)  12-18; 

sna3 edc image846. 39-34

Een zeer zwakke zet. De situatie is voor wit nu zodanig dat hij kan kiezen uit een aantal oplossingen: (a) het bord omdraaien om zogenaamd te kijken of er een schaakbord op de achterkant staat, (b) zo lang op het toilet gaan zitten tot zijn vlag gevallen is, of (c) er stilletjes vandoor gaan en nooit meer iets van zich laten horen.
In een paar zetten is de stand zo geworden dat hij voor remise had moeten vechten: 33-28  21-27;  32x21   26x17;  48-43   5-10;  43-38   16-21;  38-32   21-26;  36-31   10-14;  42-38   18-22;  28-23 en nu kan wit nog remise halen. 

Na 39-34 is het uit, of beter: had het uit moeten zijn: Nu is het in 10 zetten uit, bij voorbeeld:  18-23;  34-30  13-18; 42-38   5-10; 48-43   9-14;  43-39   23-29;  33-28   21-27;  32x21  16x27  enzovoort, hopeloos voor wit.

Maar soms is de redding nabij als de nood het hoogst is: het was een dag voor Sint-Maarten en zwart moet zich de heilige als voorbeeld hebben gesteld, die zijn jas aan de armen gaf:

46. - - -   26-31,

met de bedoeling de afruil mogelijk te maken; 

47. 37x17  24-30; 48. 35x24  19x37;  

met schijf 42 was even geen rekening gehouden. En dan zijn de rollen in een klap omgekeerd.

49. 42x31  13-19;  50. 31-27  19-23;  51. 27-21  16x27;  52. 17-11  23-29;  53. 11-7   27-32;  54. 7-1   18-23;  65. 48-42  9-13;  56. 25-20  5-10; 57. 1-12   23-28;

Op  10-15,  20-14  13-18;  12-21  32-37;  42x31  29-34;  21-49  15-20;  14x25  34-39;  25-20 enz. wordt één om vier en als wit het goed doet heeft hij meteen een vangstelling klaar staan.

58. 12x34  28-33;  59. 34-43  10-15;

op 13-19,  43x21  33-39,  21-8  19-23,  8-12  23-28, 12-17  28-33,  36-31 en het is uit.

60. 43x4  15x24;  61. 4-22

en zwart geeft op

29 oktober 2016 Enkhuizer damclub-SNA 2 5-3

1 Cor Westerveld    – Co Filmer      2-0
2 Richard Bos       – Frans Groot    0-2 w.n.o.
3 Nico Leemberg     – Bertus Groot   1-1
4 Hans van der Veen – Jan Bravenboer 2-0

Wat valt er van deze wedstrijd nog te zeggen. Ik heb alleen de notatie van mijn eigen partij en daar valt niet zo heel veel over te zeggen.


We hadden deze wedstrijd met zo groot mogelijke cijfers moeten winnen, om voordeel te hebben in het geval er aan het eind een paar clubs op gelijke hoogte staan. Ik had het zo mooi bedacht allemaal: Cor-Richard-Nico-Peter spelen, dan zou ik rustig voor de koffie etcetera kunnen zorgen en tussen door wat partijtjes met Chris dammen.

Woensdag meldde Peter zich af. Dat was een tegenvaller dus. Ik heb Peter K. nog gevraagd, die wilde graag komen maar had toevallig vrijdagavond een etentje met het werk van zijn vrouw en daar kon hij niet onderuit. Dan toch Chris maar weer afzeggen en zelf meespelen en onderwijl de koffie verzorgen.

Richard was deze dag vrij, dus kon ik hem mooi op de heenweg oppikken en later weer thuis brengen. Maar in de loop van de middag werd duidelijk dat zijn vriendin laat thuis zou zijn en Richard zat dus met de oppas van zijn kinderen. Maar, geen nood: om half acht zou ze wel thuis zijn en dan zou hij op de fiets komen. Hij fietste wel meer van Wervershoof naar Enkhuizen. Alleen zou hij dan wel een stuk minder tijd voor de partij hebben, maar dat zag hij niet als probleem.

Net toen we begonnen waren, belde hij weer, maar nu met de boodschap dat het té laat zou worden. Zo! 2-0 voor de gasten. Frans Groot nam het heel sportief op en bood meteen aan dat hij dan de koffie wel wilde verzorgen. Wel sneu voor hem dat hij nu geen tegenstander had. Had ik toch Chris maar meegenomen!

De avond verliep verder rustig, maar tegen de tijdscontrole ontspon zich een discussie op bord één. Cor had een paar streepjes op zijn notatiebiljet gezet, maar Co schreef al een poosje helemaal niet meer en Cor wees hem erop dat noteren verplicht is. Na wat onvriendelijk heen en weer gepraat gaf Co de partij op.

Was de discussie terecht? Ja, want schrijven is inderdaad verplicht, zo staat het in de wedstrijdbepalingen die iedereen heeft gehad. Maar je mag ook een poosje niet noteren. Het KNDB reglement zegt vervolgens:
Als een speler zodanig in tijdnood is dat het bijhouden van de notatie redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden, mag hij stoppen met noteren tot de tijdnood voorbij is.
Hierna moet hij de notatie meteen, en wel in zijn eigen bedenktijd, alsnog bijwerken. Als beide spelers de notatie moeten bijwerken, wordt de bedenktijd die dit kost door beide spelers gedeeld.
Dat is vrij duidelijk maar niet eerlijk. Kees speelt tegen Jaap, allebei noteren ze niet meer, Kees vanaf de 48ste zet, Jaap vanaf de 25ste zet. Kees is in 1 minuut klaar met het bijwerken van zijn notatie, maar Jaap doet er ruim een half uur over. Dan gaat ook de klok van Kees een kwartier vooruit. Je zou gewoon beider klok moeten laten doorlopen tot het moment waarop ze de notatie hebben bijgewerkt. Ik vind dat hele opschorten van de notatie trouwens een beetje flauw gedoe. De regels zijn in ons geval: 50 zetten in 1½ uur, inclusief notatieplicht. Je weet precies waar je aan toe bent, dus daar houd je dan maar rekening mee.

Was het sop de kool waard? Dat is andere koek. Ik weet niet hoe het met de klokken was, maar ik heb de indruk dat van geen van beiden redelijkerwijs niet meer gevergd kon worden dat zij noteerden. In zo’n geval is het terecht dat je je tegenstander erop wijst. Je zou hem er ook op wijzen dat hij moet zetten voordat hij de klok indrukt.
Maar ... op het moment dat de discussie ontstond was de stand tussen beide heren zo dood als een pier. Het enige wat Co nog kon doen was zijn schijven één voor één offeren. Alleen – zo was mijn indruk – hadden beide spelers dat niet in de gaten. Hun aandacht was van het spel afgeleid door de klok en de pen. En dat moet je als dammer nooit doen: je laten afleiden, door wat dan ook.

6 oktober 2016 Helderse damclub-Enkhuizer damclub 4-4

14567583 1265587706839020 254490297365661796 o
Foto's: Facebook Helderse Damclub

(1) Savané,L. (Losseni) - Westerveld,C. (Cor)
hdc-edc, 06-10-2016

01.31-27 17-21 02.37-31 21-26 03.41-37 20-25 04.33-28 15-20 05.38-33 11-17 06.42-38 17-21 07.27-22 18x27 08.31x22 10-15 09.47-42 05-10 10.37-31 26x37 11.32x41 21-26 12.41-37 07-11 13.46-41 12-17 14.36-31 01-07 15.41-36 16-21 16.37-32 26x37 17.32x41 21-26 18.41-37 19-24 19.34-29 13-19 20.40-34 09-13 21.38-32 07-12 22.43-38 04-09 23.45-40 24-30 24.35x24 19x30 25.49-43 20-24 26.29x20 15x24 27.50-45 13-19 28.34-29 02-07 29.29x20 19-24 30.20x29 30-34 31.39x30 25x23 32.28x19 17x50 0-2

hdc edc1Even dacht ik dat Chris de Jonge achter het bord zat, maar dat ging al snel over.
De voorpost die wit op veld 22 neemt, staat daar alleen met de bedoeling een twee om twee ruiltje te doen. Cor laat zich er niet toe verleiden.
De zin van 14. 36-31 ontgaat me. Wil hij naar 17-21, 41-36 21-27, 22-17 11x22, 28x17 1-7, 31x22 7-12 toe? Dan staat die schijf op 22 nóg geïsoleerder. Zwart kiest niet voor die variant.

En dan komt op de 28ste zet al de beslissende fout van wit: een damzetje dat hij had moeten doorzien. Zie het diagram.

Is wit niet zo welwillend, dan kan dit nog een boeiende partij worden en de spelers zaten dan ook nog anderhalf uur te analyseren. Eén voorbeeld, omdat het zo leuk is:
28. 40-35 8-13; 29. 34-29 (kan nu wel) 11-16; 30. 29x20 10-15; 31. 22x11 16x7; 32. 35x24 19x30; 33. 45-40 15x24; 34. 40-35 24-29; 35. 34x24 29x20; 36. 33-29 14-19; 37. 39-33 20-24; 38. 29x20 25x14; 39. 43-39
14-20; 40. 36-31 9-14; 41. 48-43 20-25; 42. 31-27 3-8; 43. 39-34 13-28; 44. 33-29 14-20; 45. 43-39 18-23; 46. 29x18 12x23; 47. 28-22 8-13; 48. 39-33 7-12; 49. 44-40 2-8; 50. 22-17 12x21; 51. 27x16 8-12; 52. 32-27 13-18.
Eigenlijk was er tot nu toe niets te beleven, maar het wordt leuker. Zie het volgende diagram hdc edc2
dat met de partij niets meer te maken heeft.
53. 37-32 12-17, het alternatief is ruilen. Op 27-21 speelt zwart 26-31, dus: 54. 16-11 17-21;
55. 27x16 6x17; 56. 40-35 20-24;
Bu is het rekenen geblazen voor beide partijen: welke voortzetting loopt (niet) vast.
57. 32-27 25-30; 58. 34x25 17-21; 59. 16-11 (omdat op 38-32 volgt 26-31 en 23-29) 21x43;
60. 11-7 43-48; 61. 7-1 48x31; 62. 33-28 remise.
Daarmee is de stelling bewezen dat elke partij remise is, zolang beide spelers de juiste zetten doen. Het bewijst NIET dat de stand evenwichtig was op het moment van de beslissing.


(2) Bos,R. (Richard) - Hengefeld,J. (Jasper)
hdc-edc, 06-10-2016
14608839 1265588486838942 6813878967472398387 o
01.33-29 19-23 02.35-30 20-25 03.40-35 14-19 04.44-40 10-14 05.30-24 19x30 06.35x24 14-19 07.40-35 19x30 08.35x24 09-14 09.38-33 14-19 10.45-40 19x30 11.40-35 23-28 12.33x22 18x38 13.42x33 16-21 14.35x24 21-26 15.50-44 12-18 16.47-42 07-12 17.31-27 01-07 18.27-21 17-22 19.21-16 03-09 20.37-31 26x37 21.41x32 22-27 22.32x21 11-17 23.33-28 17x26 24.39-33 12-17 25.43-39 17-22 26.28x17 07-11 27.16x07 02x22 28.42-37 06-11 29.37-32 11-17 30.46-41 05-10 31.49-43 17-21 32.41-37 21-27 33.32x21 26x17 34.37-32 17-21 35.48-42 21-27 36.32x21 22-28 37.33x22 18x16 38.39-33 10-14 39.24-20 15x24 40.29x20 14-19 41.20-15 13-18 42.43-38 08-12 43.38-32 12-17 44.42-37 09-13 45.32-28 19-24 46.34-29 13-19 47.29x20 25x14 48.44-39 19-24 49.36-31 14-19 50.31-27 17-21 51.37-32 24-30 52.39-34 30x39 53.33x44 19-24 1-1

O, wat een partij!

Eerst de slotstand: hdc edc3

daar is inderdaad niets meer van te maken dan remise. Wit is verplicht tot 28-22, zwart loopt weg 18-23 en wit moet wel ruilen 32-28, waarna zwart op beide manieren de remise makkelijk binnenhaalt.

Maar Richard plaatste een vraagteken bij zijn 38ste zet en het is de moeite waard om daar even naar te kijken.

hdc edc4Zie diagram.

na de 37ste zet van zwart.
Richard plaatst een vraagteken bij 38. 39-33
Hij had weinig tijd meer.
Ik dacht aan 29-23, maar misschien eerst 42-37 of 42-38 om te voorkomen dat 16 naar 27 oprukt.
Bijvoorbeeld:
38. 42-38 8-12;
Op 29-23 zal zwart nu dubbel ruilen. Daarna krijft wit wel voordeel, maar analyse levert geen winst op. Dan maar:
39. 38-32 10-14; 40. 39-33 met indien 14-19, 34-30 en
33-28, winst voor wit
Dus: 40. --- 4-10; 41. 33-28 12-17; 42. 43-38 16-21;
En dan zit je toch een beetje. Toch maar die ruil? Dan is wit zijn voordeel kwijt
43. 38-33?
Kiest zwart nu voor 14-19, dan 34-30 25x23, 44-40 19x30, 28x8 9-13, 8x19 10-14, 19x10 15x4 en het loopt voor wit mank op de tempo’s!
Laten we nog eens kijken naar
43. 28-23:
zwart gedwongen tot 13-18, 23x12 17x8, 38-33 14-20, 33-28 21-26, 44-40 dan maar? 8-12, 28-23 12-17, 32-27 10-14, 40-35, dat ziet er toch aantrekkelijk uit voor wit, maar pas op!
26-31, 27-21 17x26, 36x27 25-30, 34x25 9-13, 35-30 14-19. Wat nu? 23-14 20x9, 29-23 9-14, 27-22 26-31, 23-18 31-36, 18x20 36-41, 22-17 41-46, 17-11 46-19 en hoe mooi het ook lijkt....... remise!

(3) Vlies,van der,E. (Ed) - Noé,P. (Peter)
hdc-edc, 06-10-2016
14633264 1265588050172319 1784521507350059620 o
01.32-28 17-21 02.31-26 18-23 03.26x17 23x32 04.37x28 12x21 05.41-37 19-23 06.28x19 14x23 07.35-30 10-14 08.40-35 14-19 09.44-40 07-12 10.46-41 05-10 11.30-25 10-14 12.34-30 12-18 13.37-32 21-27 14.32x21 16x27 15.42-37 08-12 16.48-42 01-07 17.50-44 02-08 18.37-31 11-16 19.31x22 18x27 20.41-37 12-18 21.33-29 23x34 22.40x29 20-24 23.29x20 15x24 24.45-40 08-12 25.37-31 06-11 26.31x22 18x27 27.39-33 12-18 28.40-34 18-23 29.34-29 23x34 30.30x39 13-18 31.39-34 04-10 32.44-40 19-23 33.42-37 07-12 34.37-31 18-22 35.47-42 23-28 36.43-39 11-17 37.42-37 03-08 38.34-29 2-0

hdc edc5De stand is na de 38ste zet van wit.
Zwart kan één keer opvangen, maar onherroepelijk komt 40 eraan en gaat er een schijkf verloren, maar ligt ook de weg naar dam voor wit open.
3-8 is natuurlijk gespeeld om 17-21 mogelijk te maken, maar waarom zou je die willen spelen? Wit kan op zijn lange vleugel toch niets meer beginnen. Vervelend is dat 12-18 even niet kan. 16-21 kan wel, met op 31-26 12-18. Ik dacht ook nog aan 14-20, maar dan zal hij ook de twee om twee doen.
Toch staat zwart hier volgens mij nog prima.
Bijvoorbeeld:
37. --- 14-20; 38. 38-32 27x29; 39. 34x32 12-18; 40. 40-34 ligt dan voor de hand, 10-14; 41. 31-26 dan maar, 9-13, die kan!;
42. 34-30 13-19; 43. 30-25 24-29; 44. 39-34 29x40; 45. 35x44, de terugruil is vrijwel verplicht, 20-24; 46. 37-31 24-29;
47. 44-40 19-23; 48. 40-35 22-28; 49. 35-30 28x37; 50. 31x42 18-22;
Ik geef geen stuiver meer voor de stand van wit.
51. 49-43 16-21; 52. 43-38 23-28; 53. 36-31? 3-8 en wit kan ze een voor een, of desnoods twee tegelijk offeren.
Jammer van die 3-8 dus.

(4) Veen,van der,H. (Hans) - Jong,de,A. (Adri)
hdc-edc, 06-10-2016
14567614 1265588283505629 4395223569793092357 o
01.33-28 17-21 02.39-33 21-26 03.44-39 11-17 04.34-30 06-11 05.30-25 01-06 06.50-44 17-21 07.40-34 21-27 08.31x22 18x27 09.32x21 26x17 10.37-32 19-23 11.28x19 14x23 12.25x14 10x19 13.41-37 05-10 14.46-41 10-14 15.33-29 12-18 16.38-33 07-12 17.44-40 14-20 18.43-38 19-24 19.49-43 17-22 20.32-28 23x32 21.37x17 11x22 22.34-30 06-11 23.30x19 13x24 24.39-34 22-27 25.42-37 09-13 26.47-42 16-21 27.34-30 03-09 28.30x19 13x24 29.43-39 11-16 30.39-34 08-13 31.34-30 02-08 32.30x19 13x24 33.40-34 21-26 34.45-40 04-10 35.37-32 18-22 36.32x21 26x17 37.38-32 22-27 38.32x21 17x26 39.41-37 12-17 40.37-32 17-21 41.32-28 20-25 42.29x20 15x24 43.36-31 26x37 44.42x31 21-26 45.31-27 08-12 46.28-22 09-13 47.33-28 13-19 48.34-29 24x33 49.28x39 12-17 50.22x11 16x07 51.39-33 1-1

Dat was nog kantje boord, want Adri miste op de 34ste zet waarschijnlijk de winst. Een diagram dus.

hdc edc6
Hij speelde 4-10 pm 34-30 onmogelijk te maken. 12-18 is veel beter, omdat die 37-32 verhindert!!
Ik heb mezelf nog geen tijd gegund of het inderdaad winnend was geweest, maar sterk is het zeer zeker.

Aandacht verdient ook nog de stand een paar zetten later, dus vanuit de diagramstand:
34. --- 4-10; 35. 37-32 18-22; 36. 32x21 en nu sloeg zwart achteruit, omdat op 16x27 een grappig hielzetje komt. Het vervelende was dat dit zetje al een poosje in de partij zat, dus zwart had het al lang gezien.

hdc edc7
Ik geef ook nog even een diagrammetje aan tegen het slot van de partij, de stand na 47 zetten. Kenners zullen misschien het tegendeel aantonen, ik heb de indruk dat het nu wit is die beter staat. Maar wat nu. Zwart wil ongetwijfeld terugruilen.
Wit besloot tot 34-29 terugruil, waarop zwart 12-17 terugruil en remise. Ik denk dat er niet anders op zit. Je kunt je vervolgens nog afvragen of de eindstand echt remise is.
Na de dubbele ruil bijvoorbeeld
51. 39-33 10-15; 52. 40-34 15-20; 53. 33-28 20-24;
54. 48-42 25-30; 55. 34x25 24-29; 56. 35-30 19-24;
57. 30x19 29-34; 58. 19-14 34-39; 59. 14-10 39-44;
60. 10-4 44-49; en ook nu wordt het remise.

3 juni 2016

Met onze deelname aan het Jan Mekken toernooi hebben we het seizoen 2015/2016 afgesloten. Vijfde van de tien teams, en dat terwijl vooral Richard, maar de anderen toch ook een achterstand in wedstrijdritme hebben. Iedereen scoorde boven de 50% qua bordpunten zouden we zelfs derde zijn geworden.

De magere opkomst op de clubavonden heeft ons doen besluiten om het seizoen bij deze maar af te sluiten. In september gaan we verder. Ook in de bondscompetitie!

Hieronder nog wat aantekeningen van de clubavond op 3 juni 2016:

20 mei 2016

Slechts drie enthousiaste dammers waren aanwezig, maar dat verhinderde niet dat er vuurwerk en problematische standen op het bord kwamen.

Neem maar eens dit eindspel. Zwart  moet winnen, maar hoe? Eerst zelf proberen, dan pas naspelen.

image100
Je zou denken dat zwart het moet winnen, maar hoe?
Wit heeft twee zorgen: zodra hij van de lange lijn afgaat, haalt zwart zijn derde dam en wint. Daarnaast moet hij oppassen met los staan.
Eerst moet de witte dam weg, bijvoorbeeld 
5-46  3-9;  
46-41  13-35;  
de dam mag niet meer los staan, dus   41-46  2-24 en het is uit.
Zo simpel kan het zijn.

En dan deze stand, waarin zwart aan zet is, maar verloren blijkt tge staan. 

image101

Op 8-12 volgt 27-22 en 25-20
Op 14-20, 9x20 volgt 30-25,  en is het ook over
Resteert dus 24-29, 14-20 en 9x29, zoals het ook werd gespeeld, volgt  40-34  29x40,  45x34.
De beste zet voor zwart is dan 15-20, ondanks wat er volgt:  
37-31  26x48,   30-25  48x30,   35x15  3-9 A,   28-22  B   19-24  C,38-33  D  21-26  E,22-17  23-29  F
15-10  29x38
32x43  24-30,
25x34  9-14,
10x19  13x24
en kijk nu eens naar de stand!

image102
We gaan vrolijk verder:
43-39  8-13;   27-21  16x27;   17-11  27-32;   11-7  13-19;   7-1  18-22;
39-33  32-37;  1-6  22-27;  33-28   
Wit zal een van zijn drie schijven moeten offeren en zwart raakt er 2 van zijn 5 kwijt, maar een dam haalt hij wel, dus remise!
A
Op  23-29  komt  28-22,  29-34  15-10,  34-40;  10-4  3-9;   4-10  9-14;  10-4  21-26;  22-17  40-45; 17-12!  18x7;  4x1 en zwart kan voorlopig nog geen dam halen, wat het spel knap lastig voor hem maakt, maar het wordt remise.
B
Speelt wit meteen 15-10, dan kan zwart 19-24, 9-14, 13x35 en remise;
C
Op 9-14 zal wit wel offeren en doorlopen en door de mogelijkheid 22-17, 27-22 ziet het er dan benard uit voor zwart.
D
Speelt wit nu 15-10 dan kan zwart 23-28,  32x14  21x43,  10-4?  43-48 en 24-30 met remise
E
Ook interessant is 9-14,  33-28  23-29,  28-23  8-12,  23x34  21-26;  32-28  24-30 en wat moet wit nu? Terug door 28-23 is niet alles, dus dan maar weglopen:  34-29  30-35,  29-24  35-40,  24-20? 26-31   en dan wordt het nog lachen voor zwart, maar niet meer dan remise
F
Kan 9-14 op dit moment nog?  33-28  13-19,  28-22  8-13,  25-20  14x24,  15-10  16-21,  27x16  18x38,  10-4.  Fdat zal nog lastig worden.
In plaats van 16-21 dan maar 24-30? De dreiging 17-12 is niet te ontkomen.

Eindelijk weer een 'echte' clubavond

Eindelijk weer een echte clubavond, al waren er maar 4 leden aanwezig. De volgende week hopen we op meer. Vanaf nu kan er weer op vrijdagavond worden gedamd in De Hoeksteen.

Dit was een van de vele interessante standen die op de borden verschenen. Wit aan zet, staat ogenschijnlijk beter, maar lukt het om de partij te winnen? Laten we er maar eens van uit gaan dat de witspeler nog alle tijd van de wereld heeft.

hans nicoWit dreigt al met 24-20, ook als zwart 14-19 zou spelen.

U moet er zelf nog maar eens op puzzelen.

De beste LIJKT dit:

37-31  21-26.  Biedt 8-12 dan nog soulaas? Je krijgt dan:  32-28  21-26;  28-23  26x37;  24-19  13x24;  29x9  18x29;  33x24  12-18 (de beste);  9-3  16-21;  3-14 

32-28  26x37

28-23  13-19 – Mocht zwart nog denken dat hij van de meerslag gebruik kan maken en naar 46, 47 of 48 lopen, dan komt hij van een koude kermis thuis, want wit slaat eenvoudig naar 21 en zwart kan het schudden.

24x11  16x7  23-18  7-11 29-23  11-16

33-28  8-13 -  Op 16-21 komt 38-32. Op 15-20 volgt 28-22  20-24;  22-17 en zwart is kansloos.

18x20  15x24  28-22  16-21 23-19!!  24x13

25-20  21-26  -  13-19 is zinloos: 20-15  19-24;  15-10  24-30;  10-5  30-34;  5x46  34-40;  46-28 en precies op tijd.

38-32!!  37x17

20-15  17-22 – meteen 13-19 helpt niet:  15-10  19-23;  10-5  23-29;  5-46 26-31 gedwongen;  36x27  29-33 of?;  46-32 en uit

15-10  13-19 – anders gaat het alsnog mis: 22-28 ?;  10-4  13-18;  4-15  19-23;  15-38 enz.

19-24  5-37

en remise en dat was de bedoeling niet.


Zou die 37-31 dan echt de beste zet zijn voor wit? Kijkt u hier eens naar:

33-28  18-22  28-23 

Antwoordt zwart nu met  22-27, dan loopt hij het op:

37-31  17-22;  31-26  22-28;  26x17  28x30;  32x21  16x27;  25x34  13-18;

38-33!!  14-19;  17-11   18-22;   11-6   27-32;  6-1   32-37;  36-31  37x26;

1-6   22-27  moet wel;  6-28   19-24   wat anders?;  29x20   15x24;  28-5  24-29    anders komt 34-29 en op weglopen 29-24; 33x24  en gegarandeerd dat wit dit wint. Dus toch?

Nee, want in plaats van 22-27 kan zwart ook nog:

22-28; 23-18  13x22;  32x23  22-27;  38-33  21-26;  37-32  27x38;  33x42  17-21;  42-37  21-27;  23-28  26-31;  37x26  27-32;  25-20  14x25;  en neemt u maar van mij aan dat het remise wordt.

Conclusie: een mooie stand voor als je nog 2 minuten denktijd hebt.

Zomercompetitie 2016

Oef, wat word je moe van dat niks doen. In Lollum en Hoogwoud is de competitie intussen gestopt, maar…. voor ons is het tijd om te beginnen.
Vanaf 30 april mag iedereen weer komen dammen,
elke vrijdag
vanaf 19:30
in De Hoeksteen, Roerdompplein 9.
Deelname is gratis.

Ik heb alvast getraind, tegen Jan Bakker uit Oude Niedorp.

hans bakker1Na de 15de zet van wit speelde ik even argeloos als dom 10-14.
Jan hoefde niet lang na te denken over de ruil 27-22 en 31x22 en ik zou hoe dan ook een schijf verliezen.
Ik had kunnen proberen met 25-30; 34x25 16-21; nog iets terug te doen, maar zag dat ook niet zitten, dus ik speelde maar 14-20 en Jan pakte zijn schijfwinst. En toch werd het nog een mooi potje en na de 42ste zet van wit was dit de stand:

hans bakker2
En zo ging het verder:
42. - - - 8-12; 43. 39-33 12-18; 44. 42-38 18x27; 45. 32x21 13-18; 46. 33-29 19-24. Achteruit ruilen is niet gunstig, maar hier was 23-28 geen remise geweest wegens 38-33 slaan slaan en na 25-30 teruggooien. 47. 29x20 25x14; 48. 35-30 14-20; 49. 38-33 1-7; 50. 33-29
Ik had maar 36-31 gedaan, maar wit had nog maar weinig tijd.
50. - - 20-25; 51. 29-24 7-12; 52. 21-16 11-17.
Tot nu toe is het allemaal behoorlijk gedwongen spel voor zwart en deze zet is gewoon omdat er geen andere is.
53. 34-29
Dit is zo’n zet waar je een half uur denktijd voor zou moeten hebben. Laten we maar even een diagrammetje doen. Laten we er nog eens een diagrammetje tegenaan gooien:

hans bakker3Wit speelde dus 34-29, maar wat gebeurt er op 48-42? 18-22; dan nu 34-29 23x34; 30x39 12-18!!!; 36-31 (A) 18-22; 42-38 22-28; 31-26 en geloof me of niet, maar wit gaat dit gegarandeerd winnen.
Zou wit in plaats van 36-31 nu eens kiezen voor 39-33, dat lijkt toch ook wel een mogelijkheid, dan volgt 18-23; en dan? 42-37 23-28; 16-11 28x39; 11-6 en dan denk je: Vier tegen vier, is dát geen remise? Nou, nee hoor, de opstelling van die zwarte schijven is zo bedingest dat hij er hoe dan ook aan gaat.

Maar terug naar de laatste diagramstand voor het slot.
53. 34-29 23x34; 54. 30x39 18-23; 55. 48-43 (beter is 36-31) 12-18; 56. 43-38 18-22; 57. 36-31 22-28 (Ik had gelukkig denktijd genoeg, maar raakte er langzaamaan ook aardig door heen). 58. 39-34. Hier laat Jan de winst absoluut lopen en kijk eens hoe mooi: 31-26 25-30; 24x35 23-29; 16-11 !!! 17x6; 39-34 en winst door tweevoudige oppositie.
58. - - - 28-32; 59. 38x27 17-21;
Weer zo’n moment om bij stilte staan. Je zou denken: 16-11 21x32; 31-27 32x21; 11-7 21-27, maar dat is prachtig remise: 7-1 23-28; 1-29 27-31; 29-47 31-37; 24-19 en nu moet eerst nog even 25-30, dan 28-33 en het is remise. Offert zwart die extra schijf niet, dan maakt zwart het zichzelf nog knap lastig, dat moet u maar eens naspelen.
Het slot van de partij:
60. 27-22 21-27; 61. 31-26 27x18; 62. 26-21 23-28; 63. 16-11 28-32; 64. 11-7 32-37 en remise. Let op dat zwart de plakker 25-30 achter de hand heeft.
Nu verspeelde wit natuurlijk nog een tempo door eerst 26-21 te spelen. Zou hij meteen 16-11 hebben gespeeld, dan had nog kunnen volgen 23-28; 11-7 28-32; 24-19 32-38; 19-14 18-23; 14-9 38-42; 9-4 42-47; 7-2 47-29; 4-15 Oh la la, 34-40; 45x33 en zwart verliest het alsnog.
Wat is zo’n remise toch een prachtige uitslag !

Dammen in Hoogwoud nov/dec 2015

Vanaf 30 oktober zouden we damlessen geven aan belangstellende scholieren, in samenwerking met Sportservice West-Friesland. Op 15 oktober kreeg ik echter een mailtje dat zich geen enkele deelnemer had aangemeld. Dat leverde me dan weer vijf vrije middagen en een grote teleurstelling op.
Binnenkort zullen we toch weer eens iets proberen. Zo lang moet u het doen met wat fragmentjes van elders, vooral uit Hoogwoud.


9 november 2015

Aad Rood – Hans van der Veen
1. 33-28 18-23; 2 38-33 12-18; 3. 43-38 7-12; 4. 49-43 20-24; 5. 31-27 1-7; 6. 37-31 17-22; 7. 28x17 12x21; 8. 34-29 23x34; 9. 40x20 15x24; 10. 31-26 11-17 Zal wel geen sterke zet zijn, maar het leek me wel leuk om eens uit te proberen; van al dat geruil word je ook niet rijker en je weet nooit of er op deze manier op links niet wat valt te verdienen. 11. 44-40 24-30; 12. 35x24 19x30; 13. 40-35 14-19; 14. 35x24 19x30 Kwaad kan het vast niet, en nu is er gelegenheid om de lange vleugel te ontwikkelen. 15. 41-37 30-35; 16. 47-41 7-11; 17. 37-31 8-12

2015image1Er zit nu iets interessants in. Zie daarom het diagram.
27-22? 17x37; 26x19 37x26; 38-32 (moet) 9-14, A; 33-28 14x23; 28x19 3-9; 39-33 9-14; 33-28 14x23; 28x19 2-8; 45-40 35x44; 50x39 4-9; 39-33 en zwart mag er niet achterlopen vanwege 43-39 en 36-31. Die witte voorpost staat wel heel gevaarlijk, het lijkt me toe dat hij met goed spel wel te winnen is, maar het is nog knap lastig.
Je zou zo’n partij eigenlijk moeten kunnen splitsen vanaf deze stand. Eerst doorspelen met de hoofdvariant om drie punten. Dan nog eens doorspelen met de zijvariant om twee punten, enzovoort.
Terug naar de partij.

18. 41-37 3-8
Ik ben er nóg niet achter wat beter is: 2-8 of 3-8. Door 3 op te spelen heeft zwart een schijf minder om te spelen, maar houdt hij 2-7 mogelijk om daarna eventueel 18-22 te kunnen ruilen.
Maar even iets anders.
Ik was 14 jaar toen ik in 1959 op de club kwam, of eigenlijk 12, maar die eerste twee jaar was in een jeugdclub onder leiding van Thomas Lub, in het gebouw van Jeugdbelangen aan de Breedstraat.
In dat seizoen 1959-1960 werd Z.J. Plat kampioen, evenals hij de drie jaar daarvoor had gedaan. De strijd ging meestal tussen Plat en Henk Slok.
Het jaar erop deed Plat echter niet mee en werd Jaap Sterk glansrijk kampioen. Zo ook de jaren daarop. Ik begreep dat Plat en Sterk niet door één deur konden, zoals men dat wel zegt. Oudere clubleden zeiden dat ze wel nooit meer aan dezelfde competitie zouden deelnemen.
Maar ik werd ouder en mondiger en ik zocht Plat bij hem thuis op en ik praatte tegen Sterk aan. En warempel, Plat kwam terug en in het seizoen 1964-1965 was de eindstand: 1. Plat, 2. Slok, 3. Sterk.
Het was van korte duur, want de jaren erop kwam Jaap Sterk nog wel elke week, maar speelde geen enkele partij meer, onder het mom dat hij te oud werd. Hij liep vol aandacht langs de borden, was erbij als er geanalyseerd werd, en schreef af en toe een standje op. We hadden intussen een clubblad en Jaap Sterk werd vaste medewerker. Hij bezocht de clubavonden en de volgende dag kwam hij één of twee blaadjes bij me thuis brengen, met een diagram en een reeks zetten: wat wij dammers allemaal net niet hadden gezien.
Niemand twijfelde aan het historisch karakter van die standjes, maar ik had zo mijn twijfels. Ik denk dat af en toe dit wel gebeurde:
Zet de diagramstand op uw bord, en speel nog eens 41-37 3-8.
Plaats nu schijf 36 eens op 41. Stel nu dat wit 33-28 zou spelen. Zwart heeft dan een aardig zetje, maar dat moet u zelf maar eens zoeken.
Terug naar de partij.

19. 46-41 2-7; 20. 50-44 10-14; 21. 45-40, ik had liever die zwarte schijf daar maar weg geruild. 21. - - - 13-19 Ik heb hier nog aardig op zitten rekenen. 14-19 kan natuurlijk niet en ik dacht dat 4-10 weinig zin had. Naderhand bezien was die misschien wel zo goed geweest, zodat vervolgens 18-23 kon. 22. 40-34 9-13; 23. 33-28 4-9; 24. 38-33, nu wordt het leuk, hoor; 5-1025. 42-38 19-23; 26. 28x19 14x23

2015image2Zwart dreigt met 23-28.
Wit besloot tot 27. 48-42 En zo was de partij in 30 zetten afgelopen.
Wat kon hij nog?
Op 44-40 35x44 volgt ook schijfwinst voor zwart. Laten we de andere mogelijkheden eens bezien.

Mogelijkheid 1. 33-28 9-14, 28x19 14x23, nu kan de ruil 27-22 niet meer, dus dan maar 34-29 en wit sdtaat een schijf achter.
Mogelijkheid 2a. 33-29 17-22, 26x19 13x42, maar die wordt weer weg geruild, dus gelijke stand.
Mogelijkheid 2b: 33-29 10-14, 38-33 14-20 en wit ruilt 32-28 23x32 verplicht, 27x38.
Mogelijkheid 3: 27-22 18x27, 31x22 17x28, 33x22 12-18 A, 26x17 18x27, 32x21 11x22, 37-32 16x27, 32x21
En de stand blijft gelijk, al heb ik die van zwart heel wat liever.
A: let op: 12-17 kan niet: 48-42 en na het slaan 44-40 waarna zwart een schijf achter raakt.


2015image3Op dezelfde clubavond signaleerde ik ook nog dit standje tussen Cees de Jong met zwart en Jan de Beurs, 65 jaar lid, met wit.

Wit is aan zet en besloot tot 28-23 en 26-21.
Dat kost een schijf.
Ik dacht aan:
41-37 27-32 (omdat zwart na 16-21 enzovoort vast komt te staan);
38x27 17-21; 28x17 (omdat zwart anders naar 23 slaat en twee schijven wint)
21x41; 36x47 11x22; 31-27
En de stand is nog altijd gelijk


16 november 2015

Een week later speelde ik zelf tegen Jan de Beurs en toen we na afloop een vluggertje deden, kwam deze stand op het bord:

2015image4Veel anders kan er niet dan dit:
43-39 20-24,
37-31 21-26,
42-37 17-21,
41-36 15-20,
39-33 A 12-17,
27-22 18x27,
31x11 16x7,
36-31 13-18 (anders loopt het vast)
31-27 7-12, 27x16 12-17, 37-31 26x37, 32x41 23x43, 34x21. Twee schijven winst voor wit, maar remise moet haalbaar zijn.

A. Op 28-22 volgt: 29-33, en op 38x29 24x44, 40x49 23-29 en winst voor zwart; dus 39x28 23-29, 34x23 25x34, en kijk eens wat er dan allemaal gebeurt, ook winst voor zwart.


19 november 2015

Donderdag 19 november 2015, in Heerhugowaard, SNA tegen een Hoogwoud/Obdam-combinatie.
Bord 1: Pepijn Folgers – Hans van der Veen.
De stand is na de 24 zet van wit en wie een beetje verstand van dammen heeft, ziet meteen dat zwart een ijzeren stand heeft.
2015image5De laatste zetten waren 2-8 en gedwongen 36-31 geweest.
Natuurlijk speelt zwart nu
24. - - - 17-22; 25. 28x17 11x22; dan is wit weer gedwongen:
26. 34-29 23x34; 27. 40x29 22-28; 28. 33x22 16-21; 29. 27x16 18x38.
Een gelijke ruil, maar die voorpost staat er leuk en er komt nog meer.
30. 30-24. Wit wist blijkbaar niet zo goed wat hij ermee aan moest. 19x30; 31. 35x24 12-18
Toen ik daarna nog eens goed naar de stand keek, kon ik de haren wel uit mijn hoofd trekken, als ik ze had gehad. Want kijk eens wat er gebeurt op 13-18; 46-41, wat anders al? 8-13.
Nu dreigt zwart een schijf te winnen met 18-23x22 en 14-20.
Het beste voor wit lijkt 45-40 en zou zwart nu besluiten tot 18-23, 29x18 13x22 dan vervolgt wit met eerst 24-20 en dan 48-42 en de stand blijft gelijk. Slaat hij 12x23 dan komt ongetwijfeld 31-27 en 37-32 en ook dan staat zwart met lege handen.
Dus moet zwart 12-17; nu volgt op 48-42 18-23 en ook op 41-36 18-23, waarna de voorpost niet meer verloren kan gaan. Er rest geen betere zet dan 31-26. Zwart kan nu eerst 17-21 geven maar progressiever is om meteen 18-23, 29x18 13x22 te spelen en goed beschouwd kan wit het nu wel opgeven, al moet zwart daartoe wel het onderste uit de kan halen. Bijvoorbeeld: 25-20 (de beste) 14x25; 48-42 (wederom de beste) 38-43; 26-21 17x26; 42-38 43x32; 37x17 7-12; 17x8 3x12; 41-37 12-18; 37-32 9-14; 40-34 18-22; 47-41 26-31; 32-27 31-36; 27x18 36x47; 18-13 47x20; 13-8 20-33; 8-2 33-50; 2-8 50-45; 34-30 25x34 en met een beetje voorzichtigheid zal zwart vier dammen halen en de partij winnen.

Maar laten we nog eens naar de partij kijken;
31. - - 12-18; 32. 46-41 18-23; (misschien beter om eerst 8-12 te spelen); 33. 29x18 13x22; 34. 25-20 (verplicht) 14x25; 35. 48-42 9-14. Het viel nog te overwegen om weg te schuiven: 38-43, 42-38 43x32, 37x17. Schijf 27 gaat dan sneuvelen, maar wit breekt door op de korte vleugel. 36. 42x33 14-20; 37. 24-19 20-24. Te overwegen valt 3-9, wat wel schijfwinst maar geen partijwinst oplevert.
38. 19x30 25x34; 39. 37-32 8-12; 40. 32-28 12-17, er zit niet anders op; 41. 41-37 15-20; 42. 47-42 20-24; 43. 28-23 En daar gooien we nog een diagrammetje tegen aan. Oppervlakkig denk je nog steeds: dat moet voor zwart te winnen zijn. Eersy maar hoe het afliep: 43. - - - 6-11; 44. 31-27 en remise. Voor de hand ligt na de ruil 3-8, 23-18 8-12, 26-21 12x23, 21x1 23-29, 16x7 29x47 en remise.

2015image6In de diagramstand overwoog ik nog 3-9 met eventueel op
37-32 (lijkt de beste) 24-29, 33x24 22-28, 16-11 28x48, 11x2 48x26 en mocht wit nu denken aan 2-11 17-21, 11-16 dan volgt heel grappig 6-11, 16x3 11-17 en zwart wint.
In plaats van 2-11 zal wit echter spelen: 24-20 26-37 (want op 34-39 volgt 2-11); 2-11 en remise.


Een foutje kan ons, gewone dammertjes, snel overkomen, maar we hoeven ons daarvoor niet te schamem. Dat zagen we de afgelopen week.

2015image7De actieve dammer herkent de stand meteen, maar misschien is het u nog ontgaan.
Het is woensdag 25 november 2015 en in Emmen begint de laatste van de 19 ronden van het wereldkampioenschap. Georgiev staat op kop en moet nog tegen Sipma en dat zou wel remise worden. Zowel Boomstra als Groenendijk had één punt achterstand, allebei hadden ze een “zwakkere” tegenstander en allebei zouden ze bij winst dan wereldkampioen zijn.
Georgiev speelde inderdaad remise. Roel Boomstra leek niet echt meer zijn best te doen en kwam ook tot een puntendeling, maar toen bijna iedereen was uitgespeeld, zat daar onze Jantje Groenendijk nog, met zwart. Twee dammen en twee schijven tegen één dam en drie schijven, maar meer dan één dam zou Cordier nooit kunnen halen. Zwart moet hier bijvoorbeeld 46-5 spelen en gegarandeerd gaat hij het winnen.
Maar hij deed 17-8 en na 47-41 was het remise en was Jan als tweede geëindigd!


2015image830 november
mocht ik spelen tegen concurrent Hein van Assen en ik had weer eens een gelukje.

Op de 29ste zet was wit zo onvoorzichtig om 38-33 op te spelen. Er volgde
23-29
13-19
12-18
21-26
16x49
en na nog een paar zetten gaf wit het op, ondanks zijn voordeel aan schijven: hij kon er niet veel mee.


7 december 2015

Cees de Jong – Hans van der Veen, na de 30ste zet van zwart.
Wit staat niet lekker.
2015image9Op 40-34 of 39-34 volgt het damzetje 17-22, 23-29.
Na 30-25 volgt 10-15 en staat de hele korte vleugel vast.
Na 36-31 is er ook al weinig hoop meer.
Cees besloot tot 40-34.
Het beste spel lijkt me:
42-37 10-15; 30-25 toch maar, 21-26; 28-22, wat anders? 17x28; 33x22 5-10
Mocht wit nu nog licht aan de horizon zien met 22-17, 37-31, 38-33, 33x22, 43-38, 40x9, 25x5 (slaan naar 23 betekent twee schijven achter), dan koopt hij knollen voor citroenen, want na 19-23 is hij zijn dam kwijt en staat hij finaal verloren.
Wat rest wit nog na die 5-10?
Het lijkt afgelopen, maar dat is het echt nog niet. Het beste lijkt 22-17 12x21; 39-33 24-29; 33x24 20x29; 44-39 8-12; 39-33 12-17; 33x24 19x30; 35x24 17-22; 24-19 (de enige) 22x33; 19x39 en de stand van 7 tegen 8 zal zwart wel weten te winnen.


2015image10Een combinatie is altijd leuk voor de omstanders, maar voor de analisten is het nog veel leuker om te kijken naar de laatste zet vóórdat die combinatie kwam. Neem nu deze partij, geplaatst in het Noord-Hollands Dagblad van 12 december. (Vindt u die lichtgele damschijven zonder randje ook zo irritant?)
De 89 jarige Joop Geuke wint hier met zwart van S. Rompa door 34-40, 23-28, 3-9, 12-17, 26x50.
Het kon op verschillende manieren, maar ook goedkoper.

Waar het mij nu om gaat is: wat was de laatste zet van wit.
Het kan haast niet anders of dat was 28-22. In dat geval was wit knap dom in de weer. Hij staat er beroerd voor en had zo maar voor een ommekeer kunnen zorgen door 33-29, 28-23 en 35-30.

Ik kom daar op vanwege mijn partij tegen Cees de Jong. Wits laatste zet was geweest 50-44, waarop zwart 15-20. Zet die twee nu eens terug.
Dan hebben we deze stand.
2015image11Je denk dan dat 50-44 geen kwaad kan, maar het bleek de verliezende zet te zijn.
Zo mooi had het ook gekund:
42-37 14-20; 30-25 10-14; 40-34 24-29; 33x24 20x40; 45x34 15-20; 34-29 23x34; 39x30 20-24; 27-22 18x27; 37-31 21-26; 31x11 16x7 en nog steeds is de stand gelijk, maar het lijkt me toe dat zwart zelfs wat meer speelmogelijkheden heeft. Toch zag ik geen kans om de winst aan te tonen.


14 december 2015

Nu eerst nog eens dat diagram van de vorige week, maar nu met verwisselde kleuren:

2015image12Plaats een zwarte schijf bij op de velden 1, 10 en 14, verplaats de witte schijf 46 naar 36, die van 23 naar 42, die van 30 naar 25, die van 34 naar 40, die van 43 naar 48 en zet er witte schijven bij op 45, 47 en 50.
Zo ontstaat de stand van het volgende diagramAad Rood – Cees de Jong,
gespeeld op 14 december 2015,
het zal na ongeveer de 20ste zet van wit zijn geweest.
2015image13Zwart lijkt het moeilijk te hebben.
11-17 kan niet vanwege 27-22.
21-26 zal hij zich herinneren van een week eerder. Door die zet zou de hele vleugel het moeilijk krijgen.
24-29 verliest een schijf als wit erachter loopt met 39-33
Interessant is 23-29. Na 27-22 18x27, 31x22 21-26 (verpl), 39-34 gaat wit wel tijdelijk een schijf winnen, maar het zal moeilijk zijn om die te houden. Toch geef ik de voorkeur hier sterk aan de witte stelling.
Resteert de enige goede zet: 15-20 en Cees speelde die inderdaad.

Ik weet niet hoe het verder is gegaan, maar dit lijkt me het sterkste vervolg:
38-33 10-15;
42-38 12-17 (voordat het niet meer kan, bovendien is er niet anders);
47-42 (A) 21-26 (lijkt slecht, maar is de enige die kan);
27-22 18x27;
32x3 23x34; ook wit is wel genoodzaakt dit te doen.
40x23 7-12;
3x21 26x17. Laten we maar eens naar de stand kijken:2015image14Over elke zet kun je nu een heel verhaal schrijven, maar ik zal proberen het kort te houden.
37-32 13-28 (om dat vervelende blok los te weken); 32-28 9-13; 41-37 17-22; 28x17 11x22; 50-44 16-21; 31-26 21-27;  Zwart zou dolgraag dat blok op de lange vleugel opruimen, maar wit weerhoudt hem voorlopig nog, maar die moet wel oppassen dat hij daarmee zelf niet in de knoei komt. 48-43 1-7; 33-28 dan maar, 22x33; 29x38 6-11; 44-40 7-12; 43-39 24-29; 40-34 29x40; 45x34 18-23; 34-30 12-18; 39-33 20-24; 37-32 11-16; 42-37 18-22 en eindelijk kan wit zijn schijfje winnen, maar schiet er niets mee op. 37-32 15-20; 32x21 23-28; en neemt u van mij maar aan dat het remise wordt, zoals altijd wanneer beide spelers de beste zet spelen.

Conclusie 1: in de eerste diagramstand is de stand nog helemaal in evenwicht.
Conclusie 2: wat is het toch een verdraaid aardig spelletje, dat dammen.


Nieuwsbrief 21 maart 2015

Gisteravond acht man aanwezig en Volendam speelde een thuiswedstrijd. Ik hoop dat ze promoveren, want dan krijgt Cor beter betaald en kan hij vaker de clubavonden bezoeken. We besloten tot het starten met een onderlinge competitie 2014-2015. Om de snellere spelers ook een avondvullend programma te bieden, kan men een tweede of derde (enzovoort) beginnen als de eerste voor half tien is afgelopen. Geteld wordt dan het gemiddelde van die avond. Zo speelden Bart over de Linden en Piet Maartens vier partijen, wonnen er elk twee en kreeg als resultaat 1-1.

image1 20mrtDit gebeurde in hun eerste partij:
Bart over de Linden – Piet Maartens 
Zwart is aan zet en dacht meteen: “Ha! een schijfje winst!”
26-31, 37x17 11x44.
Daarmee was de stand weer gelijk, want zwart was in de opening al een schijfje achter geraakt. Het werd uiteindelijk winst voor Bart, maar niet op de manier die de clubgenoten aan beide kanten naast hem hadden gedacht:
27-22 18x27, 32x21 16x27, 43-39 enzovoort en wit staat een schijf voor.
Voorlopig de mooiste niet gespeelde combinatie van het jaar.

image2 20mrtHet tweede fragment is uit de partij Peter Noé – Frits van der Linden.
De zwartspeler liet zich hier verlokken tot 21-26 en liep een schijfachterstand op:
21-26, 33-29 24x22, 27x20 26x28, dat zou een schijf winst zijn geweest, maar wit vervolgt met 20-14 en dan kan zwart kiezen: een dam tegen of een schijf achter. Natuurlijk koos hij voor het laatste.

image3 20mrtDan de partij Chris de Jonge – Nico Leemberg. Zwart heeft zo juist een dam gehaald, maar wit doet dat ook en probeer dan nog maar eens te winnen. Geen schijn van kans als wit dam haalt op veld 1, Chris zou dan een welverdiende punt in de macht hebben gesleept, maar wat deed hij? 7-2. Zeker een schijf, zal hij hebben gedacht, maar ja, zo wint zwart het alsnog!
7-2 47-36 en vervolgens 14-19 en het is uit.

image2 20mrtCees Degeling – Hans van der Veen De stand is na de 15de zet van zwart en ik hoopte een beetje op 39-34.
Er zou dan zijn gevolgd:
39-34, 26-31 met indien 37x26 17-21, 26x17 11x22, 28x17 23-29, 34x12 13-18, 12x23 19x46, 30x19 46x11, enzovoort, twee schijven en een dam vóór.
Slaat wit na 26-31 nu eens 36x27, dan volgt 17-22, 28x17 11x31, 37x26 16-21, 26x17 23-29, 34x12 13-18, 12x23 enzovoort.
Zwart heeft ook nog de keus om naar 50 te slaan in plaats van 46. Hoe dan ook: zwart kan de vlag wel strijken.
Wit deed een andere zet maar verloor later wel een schijf en de partij.
 
 
 

Kortom, de uitslagen:
Bart over de Linden – Piet Maartens        1 – 1
Peter Noé           – Frits van der Linden 2 – 0
Chris de Jonge      – Nico Leemberg        0 – 2
Cees Degeling       – Hans van der Veen    0 – 2

Vrijdag 27 maart de tweede ronde. Iedereen kan meedoen. Deelname is gratis!

Nieuwsbrief 14 maart 2015

Onze poging om de club nieuw leven in te blazen mag tot op zekere hoogte geslaagd worden genoemd. Spontaan meldden zich enkele “nieuwe” leden aan:
Frits van der Linden, die nog lid was van GSZ in het laatste jaar van haar bestaan; Piet Maartens, die lid van de club was tussen 1952 en 1955; Cees Degeling en Bart over de Linden die tot recentere datum lid waren, maar die we toch al weer een jaartje of wat kwijt waren.
Dat is vooral aardig voor nieuwkomers: was de laatste jaren de drempel voor beginners wel erg groot, nu kan men meteen tegenstand vinden waarbij men niet bij voorbaat al verloren is.
Dat we er nog lang niet zijn, moge ook duidelijk zijn. We hebben vooral behoefte aan wat jongere leden, laten we zeggen tussen de 18 en de 65.

Intussen hebben we twee speelavonden gehad, waarop alleen nog vrijblijvend werd geschoven. Aanstaande donderdag willen we beginnen met een competitie, waarbij voorlopig eerst eens iedereen één keer tegen elkaar speelt. We beperken het tot één zo’n officiële partij per avond. Wie na een half uur uit is, kan nog tot middernacht vriendschappelijke partijtjes spelen.

Veel passeerde al de revu wat de moeite waard was, ik noteerde slechts twee standjes.


image1 14mrtZwart aan zet.
Acht om acht, maar zwart gaat hier zo maar winnen.
19-23. Dan slaat hij me toch terug?
Ja, probeer dat maar eens!

image2 14mrtEen mooi vol bord, waarin ook nu zwart aan de beurt is.

A. 24-30 levert wit twee schijven winst op (of drie plus een dam als zwart meewerkt).

B. 24-29 heeft hetzelfde resultaat.

C. Zwart speelde 23-29, 34x23 18x29, waarop wit 43-38 en zwart heeft geen zet meer. Mocht u denken dat 11-17 nog kan: 27-22, 28-23 en wit wint.

D. Blijft in de diagramstand over: 11-17, en dat is een mooie, hoor. Ik dacht zoiets:
31-26 7-11 (33-29 kan nog steeds niet), en nu zit wit toch min of meer in nood.
27-22 16x27, 22x31 en weer zit zwart in de problemen. Op 24-30 of 24-29 verliest hij een schijf; op 23-29x29 komt weer 43-29; resteert 11-16, 31-27 en wat zwart ook nog probeert, hij gaat altijd minimaal een schijf verliezen.

Aanstaande vrijdag weer van zulke mooie standen op het bord?
In elk geval tot 1 september betaalt u de contributie € 0,00 per maand, dus daar hoeft u niet om weg te blijven!

Enkhuizen damt weer

Westfries Weekblad 4.3.2015

ENKHUIZEN - Vanaf vrijdag 6 maart komen ze weer bij elkaar. "Na een vakantieperiode van een jaar," zo zeggen de initiatiefnemers zelf. Maar dan kan ook echt worden gesteld dat Enkhuizen weer een damclub heeft. En: plek voor nieuwe leden.

Tot de initiatiefnemers behoren Nico Leemberg en Hans van der Veen. Zij konden het niet aanzien dat ook in Enkhuizen net als zoveel elders de damclub definitief verloren zou gaan.
"De damsport kent een moeilijke tijd in ons land," zo vertellen ze. "Zo'n 50 jaar geleden was er in elk dorp wel een club te vinden waar het spel werd beoefend, tegenwoordig moet men echt op zoek gaan, als men zich bij zo'n vereniging wil aansluiten." Even leek het erop dat ook Enkhuizen het zonder zou moeten doen. Maar toch, de leden van de Enkhuizer Damclub hebben de borden weer uit de kast gehaald.
"De komende weken moet blijken of de club nog bestaansrecht heeft," zo is de bedoeling.
Vanaf vrijdag 6 maart is er elke vrijdagavond een clubavond in basisschool De Hoeksteen aan de Roerdompplein. "Wie het spelletje wel eens wil proberen maar nog weinig ervaring heeft, zal op weg worden geholpen. Sterke dammers zullen er ook voldoende tegenstand vinden."
Meer info is er bij: Nico Leemberg, 0228-313778, of Hans van der Veen, 0227-593399.

Damloos in Enkhuizen

Al meer dan een jaar zijn we damloos in Enkhuizen en ik word er elke dag nog droever van. De Enkhuizer Damclub bestaat nog wel, want er zijn nog altijd mensen die hopen op een herstart. Voor mij was de situatie dubbel ernstig omdat ook mijn tweede club, de SDC, Slootdorpse Dam Club, de pijp aan Maarten gaf. Ik moest mijn geluk dus verderop zoeken en zal daar een paar staaltjes van geven.

Ten eerste speel ik nog altijd bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., een i ternetcompetitie, al heb ik mom enteel maar één partij lopen. Dit gebeurde recent:

image1Hans van der Veen – Victor van der Veen (Amsterdam, inderdaad familie). Zwart speelt hier een mooie lokzet: 29-34. Denk je nu dat je een schijf gaat winnen, dan kom je van een koude kermis thuis: 38-33 (12-17) 33-29 (17-21) slaan (21-26 !!! Zwart wint een schijf en de partij. Let je een tikkeltje beter op, dan gaat het nog mis: 38-33 (12-17) oei, 31-26 (ha ha ha 17-22, 34-30, 23-28, 13-18, 19x50), en schijf 17 gaat ook nog verloren. Een dam tegen twee schijven, gaat gewonnen worden door zwart ! De volgende mogelijkheid: 35-30, gaat zeker schijf winnen, denk je dan. (34-40) 30-24 (19x30) 28x17 maar zwart loopt naar dam en gaat ook nu winnen ! Voor de hand ligt dus 31-26 en daarna op links afruilen en aanvallen. U moet zelf maar eens kijken wat dat nog voor leuke dingen veroorzaakt! Hoe het ging, vertel ik misschien later nog eens.
Victor mailde: "Als jij 38-33 doet, dan kan ik ook nog 14-20 doen: 25x5  18-22, 27x40  13-19,  5x23  18x36. Dat ga je ook niet winnen denk ik....."

Omdat ik toch wel elke week wilde dammen, sloot ik me aan bij damvereniging D.O.D. uit Hoogwoud. Elke maandagavond in dorpshuis Op Stap in Hoogwoud. Elf leden die allemaal behoorlijk trouw zijn. Bij een oneven aantal aanwezigen speelt een van de zes sterkere spelers tegen twee van de vijf zwakkere. Ik zal aan de hand van een paar eindfragmentjes laten zien hoe men daar speelt.
image2Hans van der Veen – Jan Bekker (13-10-2014), na de 48ste zet van zwart. Na 43-39 is het waarschijnlijk wel uit, maar zo ging het: 49. 34-29 17-21; 50. 29x20 25x14; 51. 43-39 18-23; 52. 38-32? 21-26; 53. 39-34 26-31 en het werd gewoon remise.

image3Hans van der Veen – Hein van Assen, (12-1-2015), na de 53ste zet van zwart, die duidelijk beter staat, maar nog niet gewonnen. Denkbaar, of misschien wel het beste van beide kanten, is: 34-30 14-20; 43-38 13-19; 30-25 20-24; 47-41 19-23; 41-36 28-32; 26-21 en zwart mag wat hout meer hebben, het staat zo verspreid dat een remise onvermijdelijk is. Zo ver kwam het allemaal niet, want ik speelde 33-29 en gaf het op.

image4Cees Vlaar – Hans van der Veen (26-1-2015). We pakken de stand na de 49ste zet van zwart. Ik meende heel aardig te staan, maar had terwille van levensbehoud tot drie keer toe achteruit moeten ruilen. Nu ging het verder zo: 35-30 12-17; 43-38 17-22; 38-33 2-8; 42-37 8-13; 37-31 22-27 en remise besloten.

We zitten hier vlak bij de Afsluitdijk, dus ook vlak bij Friesland en ik was altijd al benieuwd naar het Friese dammen, dat ze daar Frysk Spul blijken te noemen. In de tijd dat Vuurboom bij ons damde hebben we menige avond besloten met partijtje Fries, maar nu weet ik dat we er niets van terecht brachten. De eigenaardigheid van het Friese spel is dat men niet alleen diagponaal, maar ook recht moet slaan. Daardoor is een eindspel van twee dammen tegen één gewonnen en dat vinden ze daar een voordeel. Ze beweren dat het oorspronkelijke damspel ook zo ging. Kan best, ik heb hier een stuk of wat boeken staan waarin het wel wordt beschreven, maar ik heb nog nooit de tijd genomen om ze te lezen. Dan is er nog iets: damslag gaat voor. Heb je bijvoorbeeld deze stand (28 is een dam):image5

dan speel je doodgemoedereerd 19-14 en je wint.

Op 10 januari was het Fries clubkampioenschap. Dat doen ze op één dag met groepen van vier achttallen. Het feest is in Easterein en het begint met het zingen van het Friese volkslied. Vorig jaar had ik al mee mogen doen als gast; ik speelde in het tweede team van De Rûge Wolf uit Lollum, samen met o.a. Leopold Sekongo en Macadou Ndiaye, die er allebei nog minder van terecht brachten dan ik. Hans Janssen mocht zelfs in het eerste meedoen, omdat hij zich al eens ietwat in de sport had bekwaamd. Dit jaar werd er gespeeld zonder gasten, maar ik ben intussen maar lid geworden van De Rûge Wolf, dus ik speelde wederom in het tweede team. Deze keer namen er geen gasten deel aan het toernooi. Speeltempo: anderhalf uur per speler per partij en in alle partijen had ik het grootste deel van die tijd ook nodig.

image6Partij 1 speelde ik met zwart. Wit is aan zet en ik probeerde mijn tegenstander te hypnotiseren om 37-31 te spelen. Ik ziou dan 16-21 hebben gedaan en hoe wit ook slaat, zwart slaat er 4. Die deed echter iets anders doms: 27-21 16x27; 37x17 4-9; 41-36 2-7, schijf 17 sneuvelt en zwart wint. Puur geluk natuurlijk.

image7Zo ging het ook in partij 2 (met wit), die ik had moeten verliezen. Zwart speelde 14-20 en ik rook mijn kans: 47-41 36x47; 34-30 47x7 omdat damslag vóór gaat!; 30x10 7-1; 10-5 (want op 10-4 slaat zwart 1x5). Nu speelt een andere regel: je mag niet meer dan drie keer achter elkaar met je dam spelen. Dat betekent dat zwart nu met een schijf moet. Dat was voor mijn tegenstander reden om maar remise aan te bieden. Beetje flauw om zo een punt te verdienen natuurlijk.

image8De derde partij weer met wit. Mijn tegenstander, dochter van een der sterkste Friese dammers, verraste me hier na 32-27 met 25-30 en wit 34x12 (via 25, 5 en 14), zwart 8x50 (via 17, 37 en 39). Ik stond perplex, want het ging zo lekker. Speelde nog 48-43 3-9; 35-30 50x47 (via 20); 46x48 en ik gaf het weer eens veel te vroeg op. Rechts ligt een open veld en volgens kenners had wit nog alle kans. Een moeilijk spul, dat Fryske spul.

Het zou mooi zijn als we weer eens een clubavond in Enkhuizen konden houden. Wie wil?

Twee mooie, lange partijen

vrijdag 21 juni 2013
Twee lange partijen
Remmert Sijm - Nico Leemberg   
Chris de Jonge - Cor Westerveld   
  2 - 0 
  0 - 2 

Dachten we een keer met z'n zessen te zijn, liet toch weer één het afweten, waardoor er ook één stil kwam te zitten. Jammer, misschien de volgende week. De ene partij heb ik helemaal, van de andere een fragment. Laten we met dat laatste beginnen.

2013-zomer-07-Jonge-Westerveld

Chris de Jonge – Cor Westerveld


De laatste zet van zwart was geweest: 13-18 en wit speelde nu 43-39. Daarom kwam 18-23, wit raakte een schijf achter en het was meteen niet meer te houden.

Zomerprogramma van start

Na vier maanden weer een clubavond, die als voorbereiding op het Jan Mekkentournooi werd gebruikt.

De eindstand:
1. Cor Westerveld       7 – 12    1,71
2. Nico Leemberg        7 – 11    1,57
3. Peter Noé            4 –  4    1,00
4. Hans van der Veen    7 –  5    0,71
5. Chris de Jonge       7 –  0    0,00

Een paar fragmenten.

2013-zomer-01-Noe-Westerveld

Peter Noé – Cor Westerveld . Wit speelde 34-29? en er volgde 27-31, 17-22, 20-24 en 3x23 en met een schijf meer wist zwart de partij wel te winnen.

Laatste teamwedstrijd

vrijdag 22 februari 2013

Enkhuizer Damclub    – S.N.A. 2            2 – 6
1. Hans van der Veen - Mitchel Mensenga    0 - 2  
2. Nico Leemberg     - Dick Dam            1 – 1
3. Peter Noé         - Bertus Groot        1 – 1
4. Chris de onge     - Co Filmer           0 – 2

Wat doe je als je topspeler zonder een teken van leven verstek laat gaan. Hans van der Veen was snipverkouden, moest daarbij de koffie enz regelen, had daarom voor deze onbelangrijke slotwedstrijd Chris de Jonge gevraagd zijn plaats in te nemen. We waren al kampioen, Richard was al topscorer, Hans was tweede op die lijst. Door niet te spelen zou dat zo blijven. Maar ja, om nu een tegenstander voor niks te laten komen......

Maar nu S.N.A. Het zwakst zijn ze als ze volledig opkomen. Valt er iemand uit, dan wordt die vervangen door een sterkere invaller. Zo nu ook en Hans mocht dus zijn krachten meten met een jeugdspeler met een rating van een kleine 100 punten hoger. Balen dus, maar als je dát doet, ga je nog beroerder spelen.

Achteraf bleek Richard tóch afbericht te hebben gegeven, maar dat kwam een beetje laat door.

Nipte overwinning in Almere

maandag 4 februari 2013

DC Almere              - Enkhuizer Damclub 3 - 5
1 Ferry Malobie        - Richard Bos       0 - 2
2 Michel Horn          - Nico Leemberg     1 - 1
3 Robbie Koenjbihafie  - Peter Noé         2 - 0
4 Boike Mathoera       - Hans van der Veen 0 - 2

De stand:
1 Enkhuizer Damclub           6   12   30
2 SNA 2 Heerhugowaard         5    8   14
3 Helderse Dam Club           5    8   10
4 DC Almere                   6    4    0
5 Kunst & Genoegen De Kwakel  5    3  -10
6 Ons Genoegen Andijk         4    3  -10
7 Ons Genoegen Den Ilp        4    2  - 6
8 Haarlemse Damclub           5    0  -28

Nog niet verwerkt:
vrijdag 25 jan Ons Genoegen Den Ilp - Ons Genoegen Andijk
maandag  4 feb Haarlemsche Damclub  - Ons Genoegen Den Ilp

Nog te spelen:
donderdag  7 feb S.N.A. 2             - H.D.C. Den Helder
vrijdag    8 feb Ons Genoegen Andijk  - Kunst & Genoegen
maandag   18 feb Kunst & Genoegen     - Haarlemsche Damclub
donderdag 21 feb H.D.C. Den Helder    - Ons Genoegen Andijk
vrijdag   22 feb Enkhuizer Damclub    - S.N.A. 2
vrijdag   22 feb Ons Genoegen Den Ilp - Almere


Topscorers - kop van de lijst
1 Richard Bos         6 – 12    bord 1,00
2 Hans van der Veen   6 – 11    bord 3,83
3 Maarten van Leenen  5 –  9    bord 4,00
4 Adri de Jong        5 –  8    bord 3,00
5 Nico Leemberg       6 –  8    bord 2,17
8 Peter Noé           4 –  6    bord 3,00

Er is nog één kans dan we geen kampioen worden, namelijk als SNA met 8-0 van HDC én van ons wint.

De partijen:

Nog een 8 - 0

vrijdag 18 januari 2013

Enkhuizer Damclub     - Haarlemse Dam Club       8 - 0         
1. Richard Bos        - Paul Smit                2 - 0 
2. Nico Leemberg      - Rob van den Klashorst    2 - 0 
3. Peter Noé          - Dimitri Otto             2 - 0 
4. Hans van der Veen  - Frank Hagebeek           2 - 0

Opnieuw een 8-0 overwinning, maar de beslissing zou wel eens in de laatste ronde kunnen vallen, want SNA 2 volgt ons op de voet. De getallen zijn wedstrijden, punten en bordpuntensaldo:

1. Enkhuizer Damclub   5   10   28
2. SNA 2               5    8   14

3. HDC Den Helder      4    6    6
4. Almere              5    4    2
5. K&G De Kwakel       4    3  - 6
6. OG Andijk           4    3  -10
7. OG Den Ilp          4    2  - 6
8. HDC Haarlem         5    0  -28

4 februari staat de uitwedstrijd tegen Almere op het programma en die zullen we heel serieus moeten aanpakken, want dit team is sterker dan de 4 npunten doen vermoeden!

Maar eerst de wedstrijden van vrijdag 18 januari.

Richard Bos – Paul Smit

Oudejaars sneldammen

Vrijdag 28 december werd het bijna traditionele Oudejaars Sneldammen gehouden, met deelname uit binnen- en buitenland.
Nico Leemberg begon met een nederlaag, maar liet het daar niet bij zitten en schoof vervolgens alle tegenstanders van het bord. Richard Bos al een remise tegen Peter Koopen moeten toestaan, maar zou toch in de slotronde aan remise genoeg hebben gehad. Dat lukte hem niet en zo werd Nico mooi sneldamkampioen van Enkhuizen-en-wijde-omstreken,

NL RB HV AG PN PK CJ        totaal
  1   Nico Leemberg         X     2     0     2     2     2     2            10       
  2 Richard Bos   0   X   2   2   2   1   2            9
  3 Hans van der Veen           2   0   X   1   2   0   2            7
  4 Andrea Gutter   0   0   1   X   1   2   2            6
  5 Peter Noé   0   0   0   1   X   2   2            5
  6 Peter Koopen   0   1   2   0   0   X   0            3
  7 Chris de Jonge   0   0   0   0   0   2   X            2


De volgende speelavond is nog niet vastgesteld.
Programma dat wel al bekend is:
vrijdag 18 januari:         Enkhuizer Damclub - HDC Haarlem
maandag 4 februari:     Almere - Enkhuizer Damclub
vrijdag 22 februari:       Enkhuizer Damcliub - SNA 2

Grote winst in streekderby

vrijdag 30 november 2012:
Ons Genoegen Andijk - Enkhuizer Damclub   0 - 8
1. Remmert Sijm - Richard Bos             0 - 2  (1)
2. Ab Asma - Nico Leemberg                0 - 2  (4)
3. Sijvert Laan - Peter Noé               0 - 2  (2)
4. Alex Burgmeijer - Hans van der Veen    0 - 2  (3)

Een mooie opsteker voor de komende twee wedstrijden tegen teams die onderaan staan, want dat bordgemiddelde kon wel eens belangrijk worden aan het eind van de rit. Aan Enkhuizer kant zat één Enkhuizer achter de borden en aan Andijker kant één Andijker. Vorig jaar was Ons Genoegen bij ons op bezoek, we moeten ver in de tijd terug gaan om een wedstrijd op Andijk tegen te komen. Het Dorpshuis bleek dan ook aardig veranderd, maar gezellig was het er nog steeds. Richard had een makkelijke avond, Peter kreeg het ook niet erg moeilijk, de andere twee partijen boden meer strijd.

Remmert Sijm – Richard Bos

1. 33-28 18-22; 2. 38-33 12-18; 3. 42-38 7-12; 4. 47-42 1-7; 5. 34-30 20-25; 6. 30-24 19x30; 7. 35x24 14-20; 8. 39-34 20x29; 9. 34x23 18x29; 10. 33x24 22x33; 11. 38x29 10-14; 12. 43-39 5-10; 13. 48-43 13-18; 14. 39-33 14-19 en wit gaf het op.


Nico Leemberg – Ab Asma

1. 33-29 19-23;   2. 35-30 20-25;  3. 40-35 14-19;  4. 30-24 19x30;  5. 35x24 10-14;  6. 24-19 13x33;  7. 39x10 5x14;  8. 44-39 18-23;  9. 38-33 12-18;  10. 42-38 14-20;  11. 33-28 9-13;  12. 28x19 13x24;  13. 39-33 7-12;  14. 47-42 1-7;  15. 32-28 4-9;   16. 37-32 9-13;   17. 41-37 17-22;   18. 28x17 11x22;   19. 34-29 13-19;   20. 49-44 7-11;   21. 46-41 8-13;   22. 44-39 2-8;   23. 31-27 22x31;   24. 36x27 11-17;   25. 45-40 19-23;   26. 50-45 23x34;   27. 39x19 13x24;   28. 40-34 24-30;   29. 43-39 8-13;   30. 32-28 3-8;   31. 37-32 17-22; 32. 28x17 12x21;
Pas na deze ruil heeft wit iets voordeel.
33. 41-37 20-24;  34. 37-31 21-26;  35. 32-28 26x37;  36. 42x31 8-12;  37. 31-26 30-35;  
2012-2013-34-Leemberg-Asma
38. 48-43
Direct 45-40 is beter. Nu kan zwart de stand weer in evenwicht brengen door 35-40 34-30 enz.
38. - - - 13-19; 39. 45-40
Of 28-22! 35-40, 22x13 19x8, 34-29 24-30, 45x34
39. - - - 35x44; 40. 39x50 12-17
Meer voor de hand ligt 6-11 natuurlijk.
41. 38-32 18-23?
Beter is 24-30, 43-38 30x39, 33x44 18-23, een levensgroot verschil met het partijvervolg
42. 43-38 15-20; 43. 34-29 23x34; 44. 27-21 16x27; 45. 32x12 34-40; 46. 28-22 24-30; 47. 12-8 30-35; 48. 8-3 20-24; 49. 22-18 24-30; 50. 18-13 19x8; 51. 3x45 en zwart geeft het op.


Sijvert Laan – Peter Noé

1. 33-29 17-21; 2. 31-26 20-24; 3. 29x20 15x24; 4. 26x17 12x21; 5. 34-30 21-26; 6. 39-33 7-12; 7. 44-39 11-17; 8. 50-44 17-21; 9. 32-28 1-7; 10. 37-31 26x37; 11. 41x32 18-23; 12. 36-31 10-15; 13. 47-41
Zwart kan nu een damzet uitvoeren, maar die leidt slechts tot een gelijke stand: 24-29, 13-18 en dan de plakker 12-18, of meteen 21-27, of eerst 14-20 en dan 21-27.
13. - - - 14-20; 14. 41-36 12-18; 15. 30-25 7-12; 16. 25x14 9x20; 17. 40-34 4-9; 18. 31-26
en opnieuw kan er een damzet, maar die is wel winnend:
2012-2013-32-Laan-Noe

18. - - - 21-27; 19. 32x21 23x32; 20. 38x27 24-30; 21. 34x23 18x47 en als de dam veilig ergens kan worden neergezet is het uitspelen niet zo moeilijk meer:
22. 39-34 47-33; 23. 44-40 33-11; 24. 34-30 11-7. Daar staat hij wel aardig veilig en kan ook nog voor een onverwachte aanslag zorgen!
25. 30-25 13-18; 26. 27-22 18x27; 27. 21x32 8-13; 28. 40-34 13-18; 29. 46-41 9-13; 30. 41-37 2-8; 31. 37-31 16-21; 32. 26x17 12x21; 33. 31-27 7-16; Nu kon je op die aanval of –slag wachten!
34. 34-30 13-19; 35. 36-31 16-2; 36. 27x16 19-24; 37. 30x19 8-13; 38. 19x8 3x26 en wit geeft het op.


Hans van der veen – Alex Burgmeijer

1. 33-29 19-23; 2. 39-33 14-19; 3. 44-39 10-14; 4. 29-24 20x29; 5. 33x24 19x30; 6. 34x25 13-19; 7. 38-33 8-13; 8. 42-38 2-8; 9. 47-42 5-10; 10. 31-26 15-20; 11. 50-44 20-24; 12. 37-31 10-15; 13. 41-37 17-21; 14. 26x17 12x21; 15. 31-27 7-12; 16. 33-28 11-17; 17. 39-33 6-11; 18. 44-39 1-6; 19. 39-34 21-26; 20. 43-39 14-20; 21. 25x14 9x20; 22. 49-43 4-9; 23. 37-31 26x37; 24. 42x31 17-22; 25. 28x17 11x22; 26. 31-26 22x31; 27. 36x27 9-14; 28. 33-28 6-11; 29. 39-33 11-17; 30. 34-29 23x34; 31. 40x29
2012-2013-33-Veen-Burgmeijer
Een noviteit. We kennen allemaal de verdedigingspiramide (38-42-43-47-48-49), hier zien we de aanvalspiramide gepresenteerd. Ik had 17-21 verwacht en na de ruil pas 3-9, maar Alex vervolgde meteen met de kroon, wat ook geen kwaad kan:
31. - - - 3-9; 32. 43-39
Wel flauw, maar ik ziet hier natuurlijk gewoon op het zetje te spelen, dat ook komt. Kijk eens wat voor grappige dingen gebeuren als beide partijen "goed" spelen: 17-21 is verplicht, 26x17 12x21, 28-22 21-26, 39-34 en toen ik zo ver was, begon het me te duizelen, want 18-23 zal wel moeten, 29x18 24-29, 33x24 19x39, 45-40 20-24, 48-42 (omdat op 32-28 14-20 komt, 38-33? 39-43 en 24-30) 14-19, 40-34 39x30, 42-37 19-23, 18x20 15x24, 22-17 en kijk dan nog eens wat voor eindspel er overblijft. Prachtig allemaal, maar zo ging het:
32. - - - 20-25; 33. 29x20 15x24; 34. 27-22 18x27; 35. 32x21 16x27; 36. 28-23 19x28; 37. 33x11 en zwart geeft op


Resterende wedstrijden:
vrijdag 18 januari:  Enkhuizer Damclub - Haarlemse Damclub
maandag 4 februari:  Almere - Enkhuizer Damclub
vrijdag 22 februari:  Enkhuizer Damclub - SNA 2


edc-hdc den helder 7-1

vrijdag 16 november 2012

   Enkhuizer Damclub – Helderse Damclub HDC 7 – 1
1. Richard Bos       – Lossine Savané       2 – 0
2. Nico Leemberg     – Adri de Jong         1 – 1
3. Hans van der veen – Peter van der Sloot  2 – 0
4. Chris de Jonge    – Wim van Tiel         1 – 1

Een mooie, geflatteerde uitslag. Richard speelde een geweldige partij, Nico zal wat minder tevreden zijn geweest maar deed het gewoon goed, Hans en Chris hadden ronduit geluk.

Richard Bos – Lossine Savané
1. 32-28 16-21; 2. 31-26 11-16; 3. 37-32 18-23; 4. 36-31 12-18; 5. 41-36 20-24; 6. 34-30 14-20; 7. 30-25 10-14; 8. 46-41 17-22; 9. 26x17 22x11; 10. 31-27 7-12; 11. 41-37 11-17; 12. 36-31 6-11; 13. 40-34 24-29; 14. 33x24 20x40; 15. 45x34 15-20; Twee spelers die de strijd niet uit de weg gaan.

Winst tegen Den Ilp

vrijdag 2 november 2012
Enkhuizer Damclub – Ons Genoegen Den Ilp 5 – 3
1. Richard Bos            – Hans Vermeulen     2 – 0
2. Nico Leemberg        – Rob Pennekamp     0 – 2
3. Peter Noé                – Tim karman             2 – 0
4. Hans van der Veen  – Bart van Geel          1 – 1

Richard Bos – Hans Vermeulen

1. 34-29 19-23; 2. 40-34 14-19; 3. 45-40 10-14;

Winst in De Kwakel

22 oktober 2012
K&G De Kwakel        – Enkhuizer Damclub   2 – 6
1. Adri Voorn        – Richard Bos         0 – 2
2. Wim Keessen       – X                   2 – 0
3. Piet van den Poel – Nico Leemberg       0 – 2
4. René de Jong      – Hans van der veen   0 – 2

 

Adri Voorn – Richard Bos

1. 33-28 18-22; 2. 38-33 12-18; 3. 43-38 7-12; 4. 49-43 1-7; 5. 31-26 19-23; 6. 28x19 14x23; 7. 34-30 13-19; 8. 37-31 8-13; 9. 31-27 22x31
Ik dacht dat wit 32-28 wilde spelen. Dit is vrijwillig in de verdediging gaan.

Vluggertjes

19 oktober 2012
Vluggertjes is een groot woord voor partijen van 15 minuten per speler per partij + 10 seconden per zet, maar als je het zettenlang moet hebben van die +10, mag je het gerust zo noemen.

Eindstand:
1. Richard Bos                X   2   1   2   2           7
2. Nico Leemberg            0   X   2   1   2           5
3. Peter Noé                    1   0   X   2   1           4
4. Hans van der Veen      0   1   0   X   2           3
5. Chris de Jonge             0   0   1   0   X           1

Een paar fragmentjes uit dit zenuwslopend werk.

Het seizoen begonnen

5 oktober 2012
Onderlinge Competitie:
Richard Bos – Hans van der Veen 1 – 1
Chris de Jonge – Nico Leemberg 0 – 2 

Eindelijk de eerste clubavond van het seizoen. Zo laat zijn we in geen 107 jaar begonnen.
2012-2013-8-RBos-HvdV-1
Richard Bos – Hans van der Veen

Na de 26ste zet van wit, dat was: 33-29.

Het nieuwe seizoen

Het nieuwe seizoen.

Vrijdag 28 september clubavond.
We zijn nog nooit zó laat begonnen!
Vrijdag 19 oktober thuis de derby tegen Ons Genoegen Den Ilp.

Om in te komen wat eenvoudige standjes, waarvan sommige uit de oude doos.

2012-2013-1-zetje

1.
Zo maar even een zetje.
Wit gaat door een forcing de partij winnen.
Maar er zit ook nog een mogelijkheid in voor een mooie combinatie. De vraag is alleen wat die oplevert.

Laatste clubavond

vrijdagt 22 juni 2011    

lange partijen:

Richard Bos      - Peter Noé                     2 - 0

Nico Leemberg - Hans van der Veen         1 - 1   

Eindstand onderlinge competitie, lange partijen

Nico Leemberg kampioen

vrijdag 15 juni 2012

lange partijen:

Richard Bos - Chris de Jonge         0 - 2     

Hans van der Veen - Nico Leemberg    0 - 2

 

In de onderlinge competitie over lange partijen (90 minuten per partij + 10 seconden per zet) is Nico leemberg door dit resultaat clubkampioen geworden. Twee jaar geleden was hij dat voor de laatste keer, vorig jaar kaapte Peter Noé de eerste plaats weg. De gedoodverfde kampioen Richard Bos grijpt er wederom naast, nu door een verrassende nederlaag tegen veteraan Chris de Jonge. Er resteert nog één partij, tussen Noé en Bos. Mocht die in remise eindigen, dan zijn er drie spelers gelijk op de tweede plek.

In de speltechnische hoek kijken we eerst nog even terug naar een partij in de vorige ronde, die nog niet is geplaatst.

18 mei 2012

Slechts twee partijen deze keer en dat waren twee lange, d.w.z. met 90 minuten + 10 sec. denktijd.

 

Hans van der veen - Chris de Jonge    2 - 0

Nico Leemberg        - Peter Noé            2 - 0

 

 

25 mei géén clubavond.

11 mei 2012

Met licht vertraging komen hier nog de uitslagen van 5 mei.

Er werd in toernooivorm gespeeld met 15 minuten per partij per persoon en dat brak sommigen behoorlijk op.

1. Nico Leemberg     8 punten uit 4 partijen

2. Richard Bos           6

3. Peter Noé              3

4. Hans van der Veen   2

5. Chris de Jonge         1

 

12-05-11_Noe-Veen

Peter Noé - Hans van der Veen, altijd goed voor een mooi fragment. Dit is weerzo'n Peternoéstandje!

Lange Partijen

 

vrijdag 27 april 2012

 

Rob Holtjer            -   Chris de Jonge                  1 - 1   

Hans van der Veen - Peter Noé                           1 - 1

Richard Bos            - Nico Leemberg                   2 - 0

 

Na lange tijd weer een normale speelronde. Laten we beginnen met de partij die het eerste uit was:

Rob Holtjer – Chris de Jonge

12-04-27_Holtjer-Jonge

 

In deze stand maakte Rob een blunder die hem de kop had moeten kosten. Chris liet het daarna afweten en na een mooi eindspel werd het alsnog remise.