De eerste uitslag vinden we na het seizoen 1907-08.
Deze is als volgt:

1. G.Spijker 26 10. D.Brouwer
16
2.
Jb.Swier
24
11.
C.Mantel
15
3.
P.Kort
21
12.
I.de Vries
14
4.
Th.Lub
21
13.
Vervloet
14
5.
Kooi
20
14.
P.Visser
11
6.
D.de Vries
20 15.
A.Korff
10
7.
J.de Jong 18 16.
Kok
8
8.
Kl.Mantel 17 17.
Morriën 7
9. Broer 16

Later vertrok Spijker naar Overijssel. Van daaruit hield hij nog lang contacten met Enkhuizen en de E.D.C.
Jb. Swier emigreerde naar Zuid Amerika. Piet Kort bleef in Enkhuizen actief tot op zeer hoge leeftijd en voor Thomas Lub, waarschijnlijk wel de allergrootste man voor E.D.C., geldt het zelfde. Hij was lang voorzitter en daarna ere-voorzitter. Dankzij Lub is veel uit de geschiedenis van E.D.C. bewaard gebleven. J.de Jong, C.Mantel en Jb.Kok vielen spoedig hierna als lid af. Wel lid, maar niet meespelend, waren nog: J.Mantel, J.Scholten, K.Gerrits (Grootebroek), J.Hart en S.de Hart.
De eersten die zich daarna aanmeldden waren (in volgorde): J.Sanstra, L.v.d.Spruyt, K.Smit, H.Wanink, A. Hoogkarspel, J.Keyzer, A.Zwaan jr, A.J.Slot, N.P.de Goede, J.Groen Dzn, A.v.Berne, B.Visser, A.Fasol, C.J.v.Kleeff, C.Zwart, W.Kooiman, E.Smit, G.v.Marle, H.Roosendaal en G.Fingerhoed.

9 maart 1909, 3e Jaarvergadering. Voorstel van dhr. Jb.Kok om "op de klub-avonden het biljartspel niet meer toe te laten". Er werd lang gediscusseerd en de uiteindelijke beslissing was dat er na 10 uur op het groene laken gespeeld mocht worden! De club-avonden waren voortaan van 7 tot 10.

In 1909 is er zelfs een bestuurscrisis. B.& W. willen geen toestemming geven om de

12 april ‘67 kwam het eerste clubblad uit, onder de naam EDC-NIEUWS. Voor die tijd had er wekelijks een rubriek in de krant gestaan, met uitslagen, standen en programma. Deze publicaties gingen moeizamer worden en de tijd leek rijp voor een eigen club-blad.

E.D.C, is één van de weinige damclubs met een eigen Dam-bibliotheek waarin al een paar honderd werken verzameld zijn: jaargangen van diverse damtijdschriften, boeken over partijspel en problematiek, kortom alles wat met dammen te maken heeft. Inclusief boeken in het Engels en Russisch, zowel over het internationale spel als over het spel op de 64 velden.

Enkele malen werd er een Jeugd-afdeling in stand behouden, of werd in elk geval een stukje damorganisatie voor de jeugd verricht.
Het laatste voorbeeld dateert van 1970, toen een plaatselijk jeugdkampioenschap werd gehouden met maar liefst 83 deelnemers. Op de volgende pagina ziet U hier een foto van. Er werd gespeeld in het gebouw van Jeugdbelangen aan de Breedstraat. Als begeleiders ziet U (links) Jouke Klein, Karel de Jong, (rechts) Hans van der Veen en Wessel Kranghand.

Het ledental van de vereniging schommelt rond de 30. Het bestuur wordt gevormd door:
Hans van der Veen (voorzitter), Cees Maliepaard (sekretaris), Jan Rijnders (penningmeester), Gert Bolt en Leo Grigoleit (commissarissen). Als competitieleider voor de 1e klasse fungeert de voorzitter, voor de 2e klasse Piet Groot, die tevens het materiaal onderhoudt.

Wat ziet een mens in dammen, kun je je als normaal Nederlands staatburger afvragen. Waarom dat zinloze geschuif met een paar houtjes over een vierkant bord? Er worden zelfs hele competities mee gehouden, nationale en internationale kampioenschappen.

De gewoonlijke activiteiten van de E.D.C. zullen natuurlijk ook in dit jubileum-jaar plaats vinden:
- onderlinge competitie in twee klassen
- strijd om de wisselbekers in twee groepen

De twee sterkste spelers die E.D.C. in 1981 heeft zijn ongetwijfeld Cor Westerveld, kampioen in 1979 en in 1980, voorheen spelend voor Ons Genoegen Andijk en daarvoor bij Purmerend; en Nico de Boer uit Lutjebroek, voorheen spelend voor Andijk en G.S.Z. Bovenkarspel.
Zonder commentaar te geven hieronder een partij van deze twee spelers, gespeeld voor het districtskampioenschap in 1978, Westerveld met wit. We geven alleen twee diagrammetjes. Een uitgebreide analyse kunt U t.z.t. in het clubblad aan treffen.

Op 3 maart 1981 is het 75 jaar geleden dat de Enkhuizer Damclub officieel werd opgericht. Dammers zijn meestal geen feestvierders. Herdenkingen vinden dan ook vaak plaats in de vorm van damevenementen. In het verleden waren er maar weinig uitzonderingen, maar soms werd er toch een eenvoudig feest georganiseerd.
In 1980 spraken de leden van E.D.C. zich duidelijk uit: het feest dient sober gevierd te worden; er moet wel iets gedaan worden, want 75 jaar is toch een belangrijke mijlpaal. Echter geen feestavond.