2006-02-28 Uitnodiging 100 jaar Enkhuizer Damclub

4 maart 2006 Jubileum damdag ter gelegenheid van 100 jaar Enkhuizer Damclub

Plaats van handeling:
De historische verdedigingstoren de Drommedaris, Paktuinen 1, die op 3 minuten lopen ligt van het NS-station en een groot (gratis) parkeerterrein

2006-07-01 NK welpen en simultaan Ton Sijbrands

een tweede club in enkhuizen?

Toen ik als jonge jongen voor het eerst bij de Enkhuizer Damclub kwam, was daar Sam (Samuel?) Dessens vice-voorzitter. Thomas Lub heeft me ooit eens uitgelegd dat daar een geschiedenis achter zat. Op zeker moment bleken er in Enkhuizen zo maar twee damverenigingen te zijn, de Enkhuizer Damclub en een club waarvan de naam me tot nu toe niet bekend is en die was gegrondvest op rooms katholieke principes. Die tweede club had het loodje moeten leggen en met enige moeite wist het bestuur van de eerste club de resterende spelers over te halen om zich bij de Enkhuizer Damclub aan te sluiten. Om het te doen lijken op een fusie, werd de voorzitter van de katholieken vice-voorzitter bij de neutralen.

2006-03-03 "Onder het stof" Noordhollands Dagblad

In de open lucht spelen om een
handdruk van de voorzitterEnkele deelnemers aan het Westerkerktoernooi in X975: Aan de rechterkant
van de tafel zitten van voor naar achter: Gert Bolt, Theo Klein, Remmert
Sijm en Piet Singer. Aan de linkerkant zitten: Biem Ramdien, Hans van
der Veen, Johnny Ramdien en Derk Vuurboom.

2006-03-08 Westfries Weekblad

Legpenning voor Damclub


Wethouder Bode (links) overhandigde namens het gemeentebestuur
de Zilveren Legpenning van gemeente Enkhuizen aan de
100-jarige Enkhuizer Damclub. Voorzitter Van Der Veen nam de
eretitel in ontvangst. (Foto: Barend Hoekstra)