28 november 2016 Haarlemse Damclub-Enkhuizer Damclub 2-6

Fabian Snijder     (1134) – Nico Leemberg     (1073) 1 – 1 
Paul Smit          (1013) - Hans van der Veen (1056) 0 – 2 
Rob v.d. Klashorsdt (918) - Cor Westerveld    (1173) 0 – 2 
Dimitri Otto        (877) - Peter Noé          (954) 1 – 1 

1.Fabian Snijder – Nico Leemberg
IMG 3518
Nico zelf zegt dat er over zijn partij niet veel op te merken is. En inderdaad, het is een tactisch spelletje waarbij geen van beiden grote risico’s neemt.

1. 32-28  20-25;  2. 37-32  15-20;  3. 41-37  10-15;  4. 46-41  5-10;  5. 34-30  25x34;  6. 39x30  20-25;  7. 44-39  25x34;  8. 39x30  17-22;  9. 28x17  11x22;  10. 30-25  7-11;  11. 50-44  1-7;  12. 44-39  19-23;  13. 32-28  23x32;  14. 37x17  11x22;  15. 39-34  14-19;  16. 34-30  10-14;  17. 41-37  16-21;  18. 37-32  21-26;  19. 32-27  26x37;  20. 42x31  19-23;  21. 31-26  22x31;  22. 36x27  14-19;  23. 38-32  12-17;  24. 43-38  7-11;  25. 49-43  17-22;  26. 47-41  22x31;  27. 26x37 
bhdc edcEven een diagram voor de tussenstand. Zwart heeft het centrum en lijkt daardoor iets sterker te staan, te meer daar aan beide flanken voor verdediging is gezorgd.


27. - - - 15-20;  28. 25x14  9x20;  29. 30-24  20x29;  30. 33x24  19x30;  31. 35x24  11-17; 

Ik dacht 12-17 of 4-10.


32. 40-34  6-11;  33. 45-40  17-22;  34. 24-20  8-12;  35. 43-39  11-17;  36. 39-33  17-21;  37. 48-43  22-28;  38. 33x22  18x27;  39. 43-39  12-18;  40. 39-33  18-22;  41. 40-35  2-8;  42. 35-30  13-19;  43. 30-25  8-13;  44. 34-30  3-9;  45. 30-24  19x30;  46. 25x34  13-19;  47. 41-36  9-14;  48. 20x09  4x13;  49. 37-31

ahdc edcZou het nu toch nog interessant worden?
Zwart speelde 

49. - - -  21-26;  50. 32x21  26x37;  51. 33-29  13-18 en er werd tot remise besloten, ook al omdat de strijd al beslist was.

In de diagramstand levert 19-24 ook niet meer dan remise op doordat wit zichzelf een vrije zet kan verwerven: 33-29, 31-26.
Op 13-18 volgt natuurlijk 31-26 en winst voor wit. Resteert de mogelijkheid 22-28, maar ook dat verliest: 33x22, 31-26.
Had de witspeler er dan meer uit kunnen halen? In plaats van 37-31 zal hij ook 34-30 hebben overwogen, zwart 13-18 en dan toch maar 37-31  21-26,  32x21  26x37 en ook dit loopt uit op remise. Conclusie: Nico heeft een solide partij gespeeld en daarmee duidelijk het clubbelang gediend.


2.Hans van der Veen – Paul Smit
IMG 3513
1. 33-28  17-22;  2. 28x17  11x22;  3. 31-26  6-11;  4. 37-31  11-17;  5. 32-27,
baat het niet, dan schaadt het niet;
7-11;  6. 38-33  1-7.
Daar heb ik niets op tegen!
7. 42-38  20-25;  8. 47-42  14-20;  9. 41-37  10-14;  10. 46-41  5-10;  11. 37-32  19-23.
Nu staat wit voor de keus: wegruilen, of maar toestaan dat de hekstelling wordt afgebroken. Voordat je gaat ruilen, zul je echter wel behoorlijk moeten rekenen en dan blijkt dat wit tempo’s tekort komt. Dus toestaan.

12. 41-37  23-29, blijkt inderdaad de beste voor zwart; 13. 33x24  20x29;  14. 34x23  18x29;  15. 27x18  12x23;  31-27 of 32-27 zal meteen worden weggeruild, dus: 16. 39-33  25-30;  17. 35x24  29x20.

Nu heb ik 31-27 wel overwogen, maar het leek me niks.

18. 44-39  7-12;  19. 50-44  12-18;  20. 40-35  14-19; nu dan maar: 21. 31-2710-14; 22. 37-31  20-24;  23. 44-40  8-12;  24. 33-28  14-20.

1hdc edcBij de volgende zet staat een vraagteken en de stand is de moeite waard.


Op 39-33 zal (of kan) 20-25 volgen. Ik denk dat dit voor beiden dan het beste spel is:  43-39  4-10, 49-44  10-14,  40-34  14-20,  44-40  9-14,  48-43 en er zal een keer wat moeten gebeuren, dus nu dan maar? 24-29,  33x24  20x29,  34-30  25x34,  39x30  2-7,  27-22  18x27,  31x22   16-21 anders is hij te laat, 42-37  3-9, 30-25  omdat er niet veel anders is,  15-20,    40-34  29x40,  35x44 (maar of ik die gedaan had?)  12-18, 37-31  18x27,  31x22  23-29  (omdat op 7-12 volgt 32-27 met doorbraak), 44-39  (op 36-31  20-24,  31-27  29-34, 27x16  7-12 en remise)  7-12,

39-33  29-34 en dan moet het toch maar gebeuren: 32-27, 33-29 en wel voordeel voor wit, maar geen winst. Ik kwam tot een eindspel van 5 (wit) tegen 3. 

Ja, als je steeds de beste zetten doet, is elke partij remise, maar in deze zitten nogal wat valkuilen waar best eens een van de twee in zou kunnen tuimelen. Ik word te oud voor dit soort moeilijkdoenerij. Terug naar de partij.

25. 27-22  18x27;  26. 31x22  23-29. Er dreigde 22-18, 43-39, maar dat levert slechts een gelijke stand op. Maar er was ook een andere dreiging, namelijk 32-27 en een goedkope doorbraak. Wit heeft daarna rustig de tijd om dam te halen als het hem voegt. Speelt wit nu 39-34, dan volgt 29-33. Wel goed is 42-37 omdat op 29-33, 43-39 volgt, met schijfwinst voor wit. De tekstzet is minder goed

27. 40-34  29x40;  28. 35x44  2-8;  29. 42-37  24-30;  30. 28-23  19x28;31. 22x33  12-18 (13-18 is verboden);  32. 37-31  4-10;  33. 32-27 (beter is misschien wel 44-40)  10-14;  34. 38-32  14-19;  35. 44-40  18-23; 36. 43-38  8-12;  37. 48-43  20-24;  38. 27-21  16x27;  39. 32x21

Wie wil winnen, zal moeten aanvallen en als zwart nu ruilt, kunnen we misschien met extra materiaal de korte vleugel aanvallen.

39. - - -  13-18;  40. 21-16  9-13;  41.  16x7  12x1;  42. 40-35  15-20.

Na 33-28 wordt het remise.

43. 49-44  20-25;  Jammer dat er nog eentje op veld 3 staat. 

44. 44-40  3-8; Nu is misschien 33-28 wel het best geweest.

45. 40-34  8-12;  46. 33-28  23x32;  47. 38x27  19-23. Je voelt de partij als droog zand tussen de vingers door glippen. Gelukkig staat dat blokje op rechts nog onwrikbaar.

48. 27-21  1-7;  49. 43-38  18-22;  50. 31-27  22x31;  51. 36x27  13-18;  52.38-32


2hdc edcZwart moet nu 7-11, waarop (A) 32-28  23x32,  27x38  11-16,  38-33  16x27,  34-29  27-32 en ik had op de teruygweg in de kofferbak mogen zitten. Of (B:) 21-16  17-22,  16x7  12x1 !!, 45-40  22x31, 26x37 en dat ziet er al even beroerd uit.

Maar zoals het gelukdammers vaker overkomt: de witspeler kreeg sint-nicolaasneigingen en speelde

52.  - - -  17-22. Waarop ik meteen toehapte, 53.  21-17  22x11;  54. 32-28  23x21;  55. 26x8  18-22;  56. 8-3  22-27;  57. 3-14 en nogmaals gaf zwart zijn volledige medewerking: 11-17 en gaf het onmiddellijk op.

Speelt hij in plaats van 11-17 nu eens 11-16, dan zal het nog een hele klus worden:

14-37  7-11,  37-42  27-32,  42x15  32-37,  35x24. Op 37-41 komt nu 15-10 en winst; op 37-42 komt 24-20 en ook winst. Dus eerst maar even 16-21, 24-19    

37-41,  19-14  41-46,  14-9  11-16,  9-4  46-28,  en ik had met naspelen 85 

zetten nodig, maar uiteindelijk toch met winst voor wit.

3.Rob van de Klashorst – Cor Westerveld    0 – 2 
IMG 3508
1. 34-30  17-22;  2. 32-27  19-23;  3. 37-32  14-19;  4. 31-26  22x31;  5. 26x37. De ruil viel te verwachten.

5. - - - 10-14;  6. 30-25  11-17;  7. 33-29  23x34;  8. 39x30 (ruil 2)  6-11;  9. 44-39  16-21;  10. 39-34  21-26;  11. 50-44  1-6;  12. 44-39  11-16;  13. 39-33  17-22;  14. 32-27  22x31;  15. 36x27 (ruil 3)  18-23;  16. 34-29  23x34;  17. 30x39 (ruil 4) 19-23;  18. 33-29  23x34;  19. 39x30 (ruil 5)  5-10;  20. 43-39  

6-11;  21. 39-34  20-24;  22. 30x19  14x23, een poging om verder vereenvoudigen te voorkomen.

23. 34-30  10-14;  24. 38-33  12-18;  25. 33-29  23x34;  26. 30x39, dus toch nóg een keer. Dit is dammen zoals ze vroeger wel deden: ruilen, ruilen, punten delen en klaverjassen in het voorcafé. Probeer daar maar eens iets leuks tegen op te bouwen. Goed bekeken trouwens, in dit geval van de witspeler.

26. - - - 13-19;  27. 40-34  8-12;  28. 34-30  15-20. Anders zou zeker 30-24x34 zijn gevolgd.

29. 39-33  20-24;  30. 42-38  11-17;  31. 37-32  2-8;  32. 27-21  16x27;  33. 32x21  18-23;  34. 21-16  17-22;  35. 47-42  12-18;  36. 49-43  8-12; Er komt een beetje tekening in de strijd en langzaamaan komt zwart licht op voordeel.

37. 41-37  23-28;  38. 46-41  28x39;  39. 43x34  9-13

Tijd voor een diagram:

3hdc edcKan 38-33? Dat moet u maar eens uitproberen. Na 14-10, 18x36, 26-31 haalt zwart wel een dam, maar die kost wel erg veel hout. Wellicht is de beste zet voor zwart daarom wel 22-28x27 en wit raakt nog meer van zijn centrum kwijt. Veel leuker is 18-23, maar gegarandeerd dat wit dan weer ruilt met 34-29 of eerst zelfs 33-28.

De partij:

40. 41-36  3-8  om 38-33 te verhinderen;  41. 34-29  24x33;  42. 38x29  19-23;

43. 42-38  23x34;  44. 30x39  12-17, dat is louter loeren op een zetje, 18-23 ligt veel meer voor de hand. En wit tuint erin. Hij had nu 39-33 moeten spelen, maar zo ging het:

45. 38-32  14-20;  46. 25x15  4-10;  47. 14x5  18-23;  48. 5x28  22x44 en na 49. 32-27  44-50;  50. 37-32  26-31 was de strijd gestreden.

4. Peter Noé - Dimitri Otto   1 – 1 
IMG 3514

1. 33-28  18-22;  2. 38-33  12-18;  3. 34-30  20-25;  4. 31-26  24x34;  5. 39x30  7-12;  6. 44-39  14-20;  7. 37-31  1-7;  8. 31-27  22x31;  9. 26x37  10-14;  10. 42-38  16-21;  11. 47-42  21-26;  12. 36-31  11-16;  13. 41-36  20-25;14. 50-45  25x34;  15. 39x30  7-11.

Wit heeft fraai kans gezien het centrum te bezetten.

16. 30-25  17-21;  17. 44-39  12-17;  18. 40-34  17-22;  19. 28x17  11x22;20. 49-44  2-7;  21. 3-28  22x33;  22. 39x28  7-11;  23. 31-27  18-23;24. 34-30  15-20;  25. 27-22  5-10.

De stand is bijna symmetrisch: op de lange vleugel heeft wit tgwee tempo’s winst en op de korte kiest hij straks voor het centrum. Ik durf niet te zeggen wat beter is.

26. 44-39  10-15;  27. 39-33  20-24;  

Nu moeten er toch tempo’s worden geteld en ik denk dat dan zal blijken dat wit het beste kan ruilen met 33-29. Om begrijpelijke redenen had hij daar nog geen zin in:

28. 43-39  14-20;  29. 25x14  9x20;  30. 39-34  24-29. Eerst maar eens 4-9? Wit zal de ruil 33-29 wel uit zijn hoofd laten vanwege 21-27 met een gelijke stand tot resultaat, maar voordeel voor wit. Kiest hij voor 30-25 dan is het na 24-30 snel remise-achtig

31. 33x24  20x40;  32. 45x34  4-9;  

Diagram!

4hdc edc33. 30-25  11-17;  34. 22x11  6x17;  35. 36-31  13-18;

De dam met 28-22, 37-31, 38-33, 35x2 zal wel te duur zijn.

36. 31-27  8-13;  37. 38-33  17-22;  38.  28x17  21x12;  Het gat op 38 zal even dicht moeten, anders volgt er een dammetje:  39. 42-38  9-14;  met een nieuwe dreiging, dus: 40. 34-30  15-20;  41. 48-43  20-24;  42. 33-28  24-29;  43. 46-41 en tot remise besloten. Dat willen we weten:
5hdc edc

Ik denk dat wit wel zijn beste zetten heeft gespeeld en de vraag is hoe het nu verder moet. In de wandelgangen werd over een doorbraakmogelijkheid gesproken, maar hoe dan wel? Zwart moet eerst en heeft weinig keus: 16-21,  27x16  12-17 en het enige wat erop zit is 28-22  17x28;  nog maar één: 30-24  29x20,  41-36  19-24,  16-11  28-33,  38x29  24x33,  32-27  20-24,  11-7  23-29,  haalt wit nu een dam dan zal het met een plakker wel remise zijn, aarzelt hij met het halen van een dam, dan kan zwart zich nog beter formeren en valt er ook niks meer uit te halen dan remise.

Wie in de diagranstand nog winstkansen ziet, mag roepen.