1906 apr nr 2 HD VAD 1e jaargang

Simultaan-Séances en opgerichte Clubs.
Van wege ons Genootschap werden sedert het verschijnen van ons vorig nummer de volgende Séances gegeven.
Door den Heer J. de Haas te
(…)
ENKHUIZEN, 26 deelnemers 23 partijen gewonnen, a verloren tegen de Heeren G. Spijker en, de Jong, b remise tegen den Heer T Lub. Club opgericht met 18 leden
(…)

"Oprichting Nationale Dambond."
Zondag 25 Maart werd in Café “de Karseboom’, Kalverstraat, alhier, de aangekondigde bijeenkomst de bijeenkomst gehouden van afgevaardigden van Damvereenigmgen in ons land tot het oprichten van een Dambond. Behalve de Damvereeniging ,,Constant”, te Rotterdam die het initiatief daartoe nam, waren nog afgevaardigden aanwezig van den Damclub “Waddingsveen”, “Vereenigd Amsterdamsch Damgenoot”, „Utrechtsch Damgenootschap”, Damclub “Weesp”, Damclub ,”Haarlem”, “Enkhuizer Damclub”, Zijper Damclub”, Damclub “Wormerveer”, Damclub “Wieringerwaard”, “D.-C. Schagen” terwijl sympathiebetuigingen waren ingekomen van Alkmaar, Den Haag, Krommenie, Groningen en Wormer.