1911 jan nr 10 HD 2e jaargang pag 150

De crisis in de damwereld.
Er is geen ontkomen meer aan. De verwachting, die wij in ons vorig nummer reeds moesten uitspreken, zal wel op werkelijkheid uitloopen: Wij staan aan den vooravond van een grooten damoorlog.
De diplomatie van het Bondsbestuur heeft niets meer mogen baten. De dambevolking is oorlogsgezind, wil vechten en het Bondsbestuur is voor dezen aandrang gezwicht.

Er is dan tot algemeene moblisatie besloten. Op verschillende centra zullen de damlegers worden saâmgetrokken en ieder die zijn tijd en damtalent voor de groote zaak veil heeft, wordt verzocht zich vóór 15 Januari e.k. voor indeeling aan te melden aan de verschillende leden van den Generalen Staf als onderstaand vermeld (elk natuurlijk in zijn district en op voorwaarde dat men lid is van den Nationalen Dambond of geabonneerd op ons tijdschrift).
Zoo staan de zaken heden en bedriegen de voorteekenen niet, dan zal in de tweede helft van Februari waarschijnlijk de groote kloppartij plaats vinden.
Wij hebben ons nog even tot den Minister van Financiën gewend, hoe deze niet het oog op de toch altijd zware oorlogslasten over de Bondsmiddelen dacht. Zijne Excellentie was nog al optimistisch gestemd en deelde ons mede dat aan de bevolking geen oorlogsbelasting zal worden opgelegd. (Hierover waarschijnlijk later nog iets meer).
Hier volgen de namen en woonplaatsen van de leden van den Generalen Staf:
Alkmaar : de Heer J. W. VAN GULIK, Koorstraat 18.
Amsterdam : J. H. WOUDENBERG. Roomolenstraat 10.
Den Bosch : MILLERET, Koninginnelaan 51.
Enkhuizen : D. BROUWER, Snouck van Looysenpark.
Gouda : A. MULLER, Steynkade 22.
Den Haag : P. M. SOUDIJN, lste van den Boschstraat 193.
Haarlem : H. A. VAN ABS, Westergracht 39.
Hengelo : J. DE BRUIJN, Anninksdwarsweg 2.
Roosendaal: J. STEYNS,
Rotterdam : H. J. VAN DEN BROEK, Hondiusstraat 26a.
Schagen : D. DE WAARD, Roomolenstraat 10, Amsterdam.
Wormerveer : G. BEETS.