1911 mrt nr 12 HD 2e jaargang pag 194

Nagekomen Berichten
ONZE BONDSWEDSTRIJDEN
Gelijk wij reeds mededeelden, zullen in de verschillende centra de wedstrijden worden besloten met een simultaan-séance vanwege onzen Bond. Deze seances zullen ongeveer overal op hetzelfde tijdstip plaats hebben en bij deze gelegenheid zullen de simultaanspelers de prijzen aan de winnaars uitreiken. Onderstaand volgt een lijstje der plaatsen waar deze séances zullen worden gegeven.

Enkhuizen. ,,Oranjezaal", Vrijdagavond 10 Maart 7 uur.
Haarlem. Café “Brinkman” Donderdagavond 9 Maart 7 uur.
Amsterdam. Café “De Karseboom” Zaterdagavond 11 Maart, 8 uur.
Den Bosch. Café „Rademaeker" Zaterdagavond 11 Maart, 8 uur.
Rotterdam. Hotel „Coomans” Zaterdagavond 11 Maart, 8 uur.
Roosendaal (N.-B). „Hotel de Brabant", Zondag 12 Maart, 11 uur v.m.
Wormerveer. Café „Woudt" Zondagmiddag 12 Maart 3 uur.
Hengelo (0). Café “De Beurs" Zondag 12 Maart, 10 uur v.m.
Gouda. Café „Vredebest" Zondagavond 12 Maart, 61/2 uur.
Den Haag. Café “Het Hof van Berlijn", Zondagmiddag 12 Maart, 2 uur.
Alkmaar. Café „Schermerhorn" Zaterdagavond 18 Maart, 8 uur.
Schagen. Cafe “Vader" Zondagmiddag 19 Maart 3 uur.
De Simultaan-spelers hebben hunne rollen als volgt verdeeld. De heer Battefeld zal spelen te Amsterdam, Wormerveer, Alkmaar en Schagen. De heer A. C. van Wageningen te Haarlem en Gouda. De heer Henri J. v. d. Broek te Rotterdam en Den Haag. De heer I. Mijer te 's-Hertogenbosch en Roosendaal. De heer G Mantel te Hengelo. Het is nog niet bepaald wie te Enkhuizen zal simultaneeren.