1911 okt nr 7 HD 3e jaargang pag 98/99

Notulen van de oprichtings-vergadering van den Ned. Dambond, gehouden den 9en April 1911 te Amsterdam.
(…)Nadat nog eenige vragen omtrent de punten uit het reglement, vooral wat de lezing van art. 38 betreft, ten genoege beantwoord zijn, komt de bestuursverkiezing aan de orde. Het V. A. D. stelt voor 10 bestuursleden te stellen, Haarlem stelt voor 9, met 457 tegen 176 stemmen besluit de vergadering 10 bestuurders te stellen.
Bij vrije stemming kregen de volgende heeren onderstaand aantal stemmen:

Ph. L. Battefeld 570 stemmen Jacobson 104
stemmen
C. G. Vervloet
631 ,, Hek
45
,,
H. J. v. d. Broek
547
,, Matla 68
,,
W. Vijn
508
,, v. Beurden
76
,,
D. Brouwer
520
,, v. Baalen
127
,,
J. Meijer
568
,, Adams
89
,,
A. Cardozo
621
,, Meeuwsen
38
,,
C. H. Broekkamp
145
,, v. Wageningen
38
,,
Ph. F. Rutten
507
,,
K. C. de Jonge
21
,,
J. de Haas
509
,,
J. de Bruyn
40
,,
J. de Heer
494
,,
I. Meijer (V. A. D.)
4
,,

Zoodat gekozen zijn:

C. G. Vervloet
631 stemmen
D. Brouwer
520
stemmen
A. Cardozo
621
,, J. de Haas
509
,,
Ph. L. Battefeld 570 ,,
W. Vijn
508
,,
J. Meijer
568
,, Ph. F. Rutten
507
,,
H. J. v. d. Broek
547
,, J. de Heer
494
,,

(…)