1912 apr nr 2 HD 4e jaargang pag 7

Enkhuizer Damclub.
De Enkhuizer Damclub hield 19 Maart haar zesde jaarvergadering. Blijkens het jaarverslag is het aantal leden er niet op vooruitgegaan en bedraagt dit thans 26, doch er is een vaste kern van ambitieuse dammers, die trouw de wekelijksche clubavonden bezoeken en met belangstelling kennis nemen van hetgeen met betrekking tot het damspel voorvalt. Ook de onderlinge wedstrijden (rondtournooien) hebben een geregeld verloop en de partijen worden met allen ernst gespeeld.

In het zesde jaar heeft de club het gewaagd haar kracht te meten met een club van bekende superioriteit, n.l. „Aris de Heer” te Beemster. De uitslag was voor Enkhuizen verre van schitterend, maar in stede van te ontmoedigen, heeft dit resultaat de leden geprikkeld tot meer serieus spel en zal die eerste clubmatch het begin worden van een serie matches, waarin de club met steeds klimmend succes zal uitkomen.
Op den grooten damdag te Midden-Beemster werd Enkhuizen tweede in het punten-procent, na Hoorn als eerste. Deze uitslag leidde tot een uitdaging van Enkhuizen aan Hoorn, waarvan een ontmoeting het gevolg was, die voor Enkhuizen 22 punten, voor Hoorn 12 opleverde. Maar Hoorn laat het er niet bij zitten en wil revanche, zoodat binnenkort een tweede ontmoeting zal plaats hebben. Zoo blijft de animo voor het spel levendig.
In den onderlingen wedstrijd werd in twee klassen gepeeld. In klasse A werden winners de heeren D. de Vries en G. Spijker, in klasse B de heeren A. Hoogcarspel en C. C. Morien.
Met het eindigen van het zesde jaar legde de heer A. Korff zijn functie als Secretaris neer. Dit is een ernstig verlies voor de club, omdat de heer Korff met den meesten ijver van de oprichting af, waartoe hij den stoot heeft gegeven, werkzaam is geweest in het belang der vereeniging en veel heeft gedaan ter bevordering van het damspel, ook door de leiding van de damrubriek in de Enkhuizer Courant.
Aan zijn verdiensten werd rechtmatige hulde gebracht.
Ter vervanging van den heer Korff werd tot bestuurslid gekozen de heer G. Spijker.