1912 dec nr 9 HD 4e jaargang pag 139

Enkhuizen Damclub.
Dinsdag 15 Oct. simultaneerde de heer Herm. Hoogland te Enkhuizen. De verwachting van de Enkhuizen Damclub, dat deze partij zeer geanimeerd zou zijn, is ten volle verwezenlijkt, Het is een mooie avond geweest, die zeer zeker aan de propaganda van ons spel ten goede zal komen. Zelden zagen we in onzen kring zulk een groote menigte belangstellenden, die met gespannen aandacht den loop der zetten volgden, en trouw den uitslag afwachtten, die eerst na een kamp van ruim drie en een half uur viel. Want de Enkhuizer dammers hebben het den simultaanspeler niet gemakkelijk gemaakt. Er werd door hen over 't algemeen goed spel vertoond, terwijl ieder respect had voor de zekerheid en gemakkelijkheid, waarmee de heer Hoogland de posities in de verschillende partijen overzag en beheerschte. Het resultaat legde een goed getuigenis af van het spel der Enkhuizers.

Er namen 32 personen aan de partij deel, waaronder 4 uit Grootebroek en 2 uit Andijk. Vijf hunner wonnen de partij : de hoeren G. Spijker, A. Hoogcarspel, Th. Lub en P. P. Visser, allen clubleden, en R. Zwaan, terwijl drie remise wisten te maken, nl. D. de Vries van de Enkh. Club, L. Romkes, H. Klingen Kz, van Andijk.
Tegenover een speler als de heer Hoogland is dit zeker een mooi succes. De heer P. Kort, een der sterkste krachten van de club, gaf de partij te vlug op, had het ook tot remise kunnen brengen. Het langst duurde de partij van den heer C. J. van Kleeff, die eerst na een zwaren kamp door Hoogland gewonnen werd.